رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی کمربند سبز شش سیگما در تاریخدوشنبه ۲۲ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی کمربند سبز شش سیگما

شروع:
یک‌شنبه ۲۱ بهمن ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۲ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
دوره آموزشی کمربند سبز شش سیگما
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

شش سیگما روشی هوشمندانه و عاقلانه جهت مدیریت فعالیت های تجاری یک سازمان و یا یک بخش
است. در شش سیگما اولین اصل توجه به مشتری می باشد، شش سیگما اول به مشتری توجه می کند و
از حقایق و اطلاعات جهت حصول نتایج بهره می برد. سه هدف اصلی از به کارگیری شش سیگما عبارتند
از :
1 (افزایش رضایت مشتری 2 ( کاهش زمان انجام فعالیت ها 3 ( کاهش تعداد نقص ها
حصول بهبودهایی در زمینه های فوق اغلب منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های سازمان،
ایجاد فرصت هایی جهت حفظ مشتریان، تسخیر در بازارهای جدید و سرانجام افزایش اعتبار و اطمینان
برای کالاها و خدمات سازمان می شود..


 سرفصل:
مفاهیم کیفیت و سیگما
تاریخچه شش سیگما
سطح سیگما و نحوه محاسبه آن
متدولوژیهای شش سیگما
ساختار اجرایی شش سیگما
تشریح متدو لوژی ، فازها و ابزارهای آن DMAIC
فاز شناخت ( تعریف اولیه مسئله، انتخاب اعضای تیم پروژه، تهیه Business Case ، SIPOC ، جمع
آوری نظرات مشتری، تهیه نمودار درختی و تعریف CTQ ، مشخص نمودن حدود استاندارد و
تعریف Defect)
فاز اندازه گیری (Brainstorming ، C&E ، FMEA ، Pareto chart ،تدوین طرح و فرم جمع
آوری داده ها، MSA ، Sigma Level 1
فاز تحلیل )نمودارهای جریان فرآیند، فعالیتهای بدون ارزش، انجام آزمونهای آماری برای اثبات
علتهای کشف شده این آزمونها که عبارتند از: آزمونهای فرض، آنالیز واریانس، تحلیل همبستگی،
رگرسیون خطی / غیر خطی(
فاز بهبود )تشخیص راه کارهای بهبود مناسب با توجه به علل شناسایی شدة مسئله، انتخاب
مناسبترین راه کارها با در نظر گرفتن، شرایط اجرا واثر بخشی آن، انجام راهکارها در مقیاس
کوچک و بصورت نمونه، برنامه ریزی و اجرا(
فاز کنترل ) Control Chart ، Poka-Yoke ، Standard ، Sigma level 2 ، جمع آوری نتایج
حاصل از پروژه(
ایجاد فرمها و برنامه نویسی در فرمها ) به صورت اختیاری و در صورت نیاز کاربران
ارائه خواهد شد (
مدیریت داده ها منوی Data رنامه نویسی در  گواهینامه
برای شرررکت کنندگانی که دوره را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه معتبر و بین
المللی از شرکت Afnor فرانسه )با قابلیت ردیابی( صادر خواهد شد.


 حضور در این دوره آموزشی به افراد زیر توصیه می شود:
مدیران / مدیران نظارت بر کارکنانی که در پیاده سازی لایه شش سیگما در سازمان خود حضور دارند
مشاوران در پاسخ به یک پیشنهاد شش سیگن لان
متخصصان کیفی در تلاشند تا روش ابزاری شش سیگمای لاین و ابزار ابزار کمربند مشکی شش سیگما
را در عمق و رهبران از طریق پروژه ها یاد بگیرند
مدیران پروژه / مدیران ارشد علاقه مند به بهبود خط مقدم با کاهش نقص
اعضای گروه فرآیند


هدف:
دردوره کمربند سبز شش سیگما که به صورت آموزش پویا و به همراه اجرای پروژههای
بهبود
صورت میگیرد،
اصول بهبود و حل مسأله و ابزارها و مهارتهای
مرتبط با آنها آموزش داده می
شود.
در این دوره افراد قادر به شناسایی، پیشنهاد و اجرای پروژه های
بهبود به کمک مشاوران و
کمربند مشکیها
میشوند.
این افراد با یادگیری ابزارها آماری و غیرآماری و مهارتهای
حل مسأله
و استفاده همزمان از آنها در طول اجرای پروژههای
بهبود، توانایی اجرای پروژههای
شش سیگما و
استفاده از ابزارهای آن را کسب می نمایند.

برای شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت طی نمایند گواهینامه آموزشی معتبر و رسمی بین المللی صادر خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

03195025016 | 09103512871

www.hsefa.ir

آدرس:اصفهان اصفهان.خیابان وحید.حدفاصل چهارراه رودکی و خاقانی