رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی Android در تاریخچهارشنبه ۲۵ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی Android

شروع:
شنبه ۲۴ فروردین ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۱۹:۰۰
دوره آموزشی Android
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:رشت دانشگاه گیلان