رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی CSCU در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی CSCU

شروع:
شنبه ۱۵ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ۲۰:۰۰
دوره آموزشی CSCU
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: سمنان ُسمنان، بلوار قائم، خیابان دانشجو، مرکز رشد دانشگاه سمنان