دوره آموزش PLC

شروع:
سه‌شنبه ۷ اسفند ۹۷ ۰۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸ ۰۰:۰۰
دوره آموزش PLC
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی