کاور
جمعه ۴ مهر ساعت ۱۰:۰۰

دوره آنلاین بیوانفورماتیک مقدماتی

 • رایگان
 • آنلاین
 • علوم پایه
تهیه بلیت برای این رویداد از روز دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۰۸:۰۰ تا روز جمعه ۴ مهر ساعت ۱۷:۰۰ امکان‌پذیر است.

توضیحات


بیوانفورماتیک علم نوینی است که در آن با استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای کامپیوتری و بانک‌های اطلاعاتی سعی می‌گردد تا به مسائل بیولوژیکی بخصوص در زمینه‌های سلولی و مولکولی پاسخ داده شود. دوره آموزشی بیوانفورماتیک مقدماتی علوم نوین ویرا یک فرصت عالی برای ورود به دنیای بیوانفورماتیک است.

سرفصلهایی که در این دوره آموزش خواهید دید : 


1. Genome and Genomics Analysis

·       مقدمه ایی بر کروموزوم، ژن، Transcript، CDS، Reading Frames 

·       معرفی Database های اولیه

·       1) بررسی کامل NCBI :

o      بررسی تخصصی توالی نوکلئوتیدی

o      ارزیابی و تعیین کیفیت توالی (RefSeq و INSDC)

o      وضعیت Gene Expression در بافت های مختلف

o      کنترل Gene Ontology Resource 

     Signaling Pathway Analysis

    Gene Mapping & Annotation

o      آنالیز نتایج Nucleotide Blast

 

·       2) بررسی دیتابیس جامع Genecard

o       بررسی همزمان Gene & Protein Annotation

o      آنالیز Protein Domain & Gene Families

    Gene Localization & Gene Ontology

o      بررسی Structural & Sequence Variation

 

     3) بررسی و تایید همزمان داده ها در دیتابیس های تخصصی

 •    Ensemble
 •   CCDC
 • HGNC

     آنالیز فیلوژنتیک و رسم درخت فیلوژنی 

 

2. Primer Design

·       مقدمه ایی بر پرایمر و ویژگی های تخصصی

·       دریافت کاندید ها از PrimerBlast

·       آنالیز و بررسی کیفیت کاندید ها در Oligoanalyzer

·       طراحی پرایمر با نرم افزار

 • Generunner
 •   Oligo Primer Analysis Software v.7
 •   بررسی اتصال پرایمر به Variant های مختلف ژن 

 

 3. Protein & Proteomics Analysis

·       مقدمه ایی بر پپتید ها، Domain، Region، Site، Folding

·       بررسی انواع PSI / PHI/ Delta Blast

·       مشخص کردن Conserved Domain

·       بررسی جامع دیتابیس Uniprot

·       بررسی دیتابیس Nextprot

·       آنالیز ساختار در دیتابیس PDB

·       آنالیز Protein Multiple Alignemt

·       مقایسه میزان بیان پروتئین و mRNA در دیتابیس های ProteomiscDB و Tissues

·       بررسی PTM ها در PhosphoSitePlus

·       بررسی دومین ها در Pfam، Prosite، Interpro

·       آنالیز پروتئین-پروتئین Interaction در سرور های

 SRTING

  Signor ver 2.0

·       پیدا کردن موتیف ها در Eukaryotic Linear Motif (ELM) resource

4. Disease and Phenotype Investigation

·       بررسی SNP ها در ژن

·       مقایسه اثر SNP ها در بیان پروتئین

·       بررسی انواع جهش در بیان ژن در ClinVar

·       مطالعه بیماری ژنتیکی در OMIM

·       بررسی بیماری ها در MalaCard

·       آنالیز مسیرهای سیگنالینگ درگیر در بیماری ها در Pathcard

·       یافتن دارو های دارای FDA و یا در حال Clinical Trial

 

5. Softwares and Servers

                   Bioedit : a biological sequence alignment editor

               COBALT: a multiple protein sequence alignment tools

            MEGA X : molecular evolution for constructing phylogenetic trees

            Amino Acid Explorer : amino acid properties, substitutions and functions

               CDART : Displays the functional domains that make up a given protein sequence

           ELM : annotation and detection of eukaryotic linear motifs

          ORFfinder : searches for open reading frames (ORFs) in the DNA sequence

       STRING : Protein-Protein Interaction Networks Functional Enrichment Analysis

 

کد تخفیف : bioinformatic-VIRA

اعتبار کد تخفیف تا 23 شهریور

برگزارکنندگان

گروه آموزشی و مشاوره ای پیشگامان علوم نوین ویرا
گروه آموزشی و مشاوره ای پیشگامان علوم نوین ویرا

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

برگزار‌کننده

آواتار

ویرا نوین

گروه آموزشی مشاوره ای پیشگامان علوم نوین ویرا برگزار کننده دوره های تخصصی

رویداد های برگزارشده۵
رویداد های فعال۰
 • شروع: جمعه ۴ مهر ساعت ۱۰:۰۰
 • پایان: جمعه ۲ آبان ساعت ۱۹:۰۰
رویداد آنلاین است.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است