رویداد به پایان رسیده است!
دوره آنلاین مرحله اول خودشناشی: مشاهده خود در تاریخ شنبه ۷ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۹:۰۰

دوره آنلاین مرحله اول خودشناشی: مشاهده خود

  • رایگان
  • آنلاین
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

رضا بافتی
رضا بافتی
روانشناس ، درمانگر و مدرس دوره های خودشناسی

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
عنوانشروعپایان
مرحله مشاهده خود جلسه اولساعت ۱۹ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
مرحله مشاهده خود جلسه دومساعت ۱۹ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
مرحله مشاهده خود جلسه سومساعت ۱۹ساعت ۲۱
عنوانشروعپایان
مرحله مشاهده خود جلسه چهارمساعت ۱۹ساعت ۲۱

توضیحات


سقراط ، فیلسوف نامی آتن ، همواره تاکید بر شناخت خود داشته است.

او همواره به خود ، اطرافیان و شاگردانش تاکید می کرده است: 

خودت را بشناس! چراکه زندگی بدون ارزیابی ارزش زیستن را ندارد.

 

علاقه مندان به مباحث خودشناسی و رشد فردی می توانند در دوره های خودشناسی که توسط رضا بافتی برگزار میشود، شرکت کنند.

برگزار‌کننده

آواتار

رضا بافتی

روانشناس ، مشاور و مدرس کلاس های خودشناسی و رشد فردی

رویداد های برگزارشده۲
رویداد های فعال۱