دوره :اشتغال،ایجاد و توسعه کسب وکار

شروع:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
دوره :اشتغال،ایجاد و توسعه کسب وکار
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اراک سه راهی خمین ساختمان کسب و کار طبقه هشتم واحد 805