دوره اموزشی django

شروع:
دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ ۱۶:۳۰
پایان:
دوشنبه ۹ دی ۹۸ ۱۹:۰۰
دوره اموزشی django
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:خمینی شهر دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر