دوره مقدماتی اموزش پایتون

شروع:
شنبه ۲۹ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
دوره مقدماتی اموزش پایتون
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:خمینی شهر دانشگاه صتعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر سمینار 1