رویداد به پایان رسیده است!
دوره تحلیل بنیادی در تاریخ جمعه ۱۹ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۸:۰۰

دوره تحلیل بنیادی

  • رایگان
  • زاهدان
  • مالی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مدرس دوره

باقر خادمی
باقر خادمی
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری فارابی

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم
عنوانشروعپایان
پنجشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۱۱۳۹۸/۰۷/۱۱
عنوانشروعپایان
جمعه۱۳۹۸/۰۷/۱۲۱۳۹۸/۰۷/۱۲
عنوانشروعپایان
پنجشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۸۱۳۹۸/۰۷/۱۸
عنوانشروعپایان
جمعه۱۳۹۸/۰۷/۱۹۱۳۹۸/۰۷/۱۹
  • شروع: پنج‌شنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۱۹ مهر ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: زاهدان خیابان دانشجو، روبروی دانشجو 6، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان