رویداد به پایان رسیده است!
دوره تحلیل تکنیکال در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
سه‌شنبه ۲ مهر ساعت ۱۷:۰۰

دوره تحلیل تکنیکال

  • رایگان
  • زاهدان
  • مالی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
عنوانشروعپایان
سه شنبه از ساعت 17 تا21۱۳۹۸/۰۷/۰۲۱۳۹۸/۰۷/۰۲
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۳
عنوانشروعپایان
سه شنبه۱۳۹۸/۰۷/۰۹۱۳۹۸/۰۷/۰۹
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰
عنوانشروعپایان
سه شنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۶۱۳۹۸/۰۷/۱۶
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۷۱۳۹۸/۰۷/۱۷
  • شروع: سه‌شنبه ۲ مهر ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۱۷ مهر ساعت ۲۱:۰۰

آدرس: زاهدان خیابان دانشجو، روبروی دانشجو 6، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان