دوره تحلیل تکنیکال

شروع:
سه‌شنبه ۲ مهر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸ ۲۱:۰۰
مکان: زاهدان
موضوع:مالی / بورس
دوره تحلیل تکنیکال
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
عنوانشروعپایان
سه شنبه از ساعت 17 تا21۱۳۹۸/۰۷/۰۲۱۳۹۸/۰۷/۰۲
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۳
عنوانشروعپایان
سه شنبه۱۳۹۸/۰۷/۰۹۱۳۹۸/۰۷/۰۹
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰
عنوانشروعپایان
سه شنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۶۱۳۹۸/۰۷/۱۶
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۷۱۳۹۸/۰۷/۱۷

آدرس:زاهدان خیابان دانشجو، روبروی دانشجو 6، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان