رویداد به پایان رسیده است!
دوره تحلیل تکنیکال در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره تحلیل تکنیکال

شروع:
سه‌شنبه ۲ مهر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸ ۲۱:۰۰
مکان: زاهدان
موضوع: مالی / بورس
دوره تحلیل تکنیکال
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
عنوانشروعپایان
سه شنبه از ساعت 17 تا21۱۳۹۸/۰۷/۰۲۱۳۹۸/۰۷/۰۲
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۳
عنوانشروعپایان
سه شنبه۱۳۹۸/۰۷/۰۹۱۳۹۸/۰۷/۰۹
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰
عنوانشروعپایان
سه شنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۶۱۳۹۸/۰۷/۱۶
عنوانشروعپایان
چهارشنبه۱۳۹۸/۰۷/۱۷۱۳۹۸/۰۷/۱۷

آدرس: زاهدان خیابان دانشجو، روبروی دانشجو 6، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان