دوره تخصصی Free Discussion Class

شروع:
دوشنبه ۳ تیر ۹۸ ۱۸:۳۰
پایان:
دوشنبه ۴ شهریور ۹۸ ۲۰:۰۰
دوره تخصصی Free Discussion Class
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

توضیحات

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی اراک با همکاری سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی برگزار می نماید:

Free Discussion Class 

روزهای برگزاری دوره :دوشنبه ها ساعت 18:30 الی 20 به مدت 10 جلسه

محل برگزاری: اراک-دانشگاه صنعتی اراک

برگزارکنندگان

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی اراک

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی اراک

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی

آدرس:اراک خیابان دانشگاه -دانشگاه صنعتی اراک