دوره تربیت مربی سواد بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۹ دی ۹۵ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۳۰ دی ۹۵ ۱۷:۰۰
مکان رویدادقم
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
دوره تربیت مربی سواد بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۰۳۴۷۱۸۵۰۱
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

نکات قابل توجه:

  • همایش عمومی بوده و خانواده ها و نوجوانان و طلاب و دانشجویان و همه اقشار می توانند در آن شرکت کنند.
  • پس از همایش، دوره های تربیت مربی همین موضوع برگزار خواهد شد که ویژه آقایان بوده و برای خانم ها بصورت غیرحضوری ثبت نام انجام خواهد شد.

زمان برگزاری همایش

همایش
دوره تربیت مربی
عنوانشروعپایان
همایش عمومی سواد بازی۱۴:۰۰۱۷:۰۰
عنوانشروعپایان
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (ارائه فراگیران)۱۵:۰۰۳۰ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (کلاس اول)۱۵:۳۰۴۵ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (استراحت اول)۱۶:۱۵۱۵ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (کلاس دوم)۱۶:۳۰۴۵ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (نماز و استراحت و پذیرایی)۱۷:۳۰۳۰ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (کلاس سوم)۱۸:۰۰۴۵ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (استراحت و پذیرایی)۱۸:۴۵۱۵ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (کلاس چهارم)۱۹:۰۰۴۵ دقیقه
شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (گپ گیمری و تجربه بازی کنسولی و گروهی)۱۹:۴۵الی آخر شب!

آدرس:قم خ دورشهر، ک 30، فرعی چهاردهم، پ 17