رویداد به پایان رسیده است!
دوره تربیت کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه در تاریخ پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره تربیت کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

شروع:
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
دوره تربیت کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزارکنندگان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اسفهان
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اسفهان
شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان
شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

زمان‌بندی

چهارشنبه ها 28 فروردین و 4و11 اردیبهشت ماه
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۳۱۷

آدرس: اصفهان اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها