دوره تربیت کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

شروع:
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
دوره تربیت کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اسفهان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اسفهان

شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

زمان‌بندی

چهارشنبه ها 28 فروردین و 4و11 اردیبهشت ماه
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۳۱۷

آدرس:اصفهان اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها