موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۳
دنبال کننده
۴
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

انجمن علمی معدن اولین انجمن علمی است که پس از تصویب هیات موسسان آغاز به فعالیت کرد و با گذشت سالیان متمادی از شروع فعالیت رسمی خود، اینک یکی از شناخته شده ترین نهاد های دانشجویی دانشکده، عهده دار کلیه فعالیت های علمی دانشجویی در زمینه مهندسی معدن است. از فعالیت های مهم انجمن می توان به انتشار منظم نشریه علمی بلور، برگزاری دوره های علمی تخصصی و عموم...