دوره جامع تخصصی مدیریت کسب و کار الکترونیک و استارتاپ

شروع رویداد
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / MBA
اضافه به تقویم
دوره جامع تخصصی مدیریت کسب و کار الکترونیک و استارتاپ
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۲۹۴۶۸۸۳۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل های دوره

- جدیدترین مدل های درآمدی کسب و کار الکترونیک Business Models 2018
- تدوین برنامه جامع کسب و کار Business Plan
- تدوین برنامه جامع بازاریابی Marketing Plan
- بازاریابی الکترونیک Digital Marketing
- جذب و مدیریت منابع انسانی Human Resource Management
- اصول و فنون مذاکره و زبان بدن Effective Negotiation and Body Language
- روش های تامین مالی و جذب سرمایه پایدار Investor Attraction
- حقوق جامع کسب و کار الکترونیک Startup Law

توضیحات تکمیلی

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
عنوانشروعپایان
شنبه 29 اردیبهشت۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه 31 اردیبهشت۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
چهارشنبه 2 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
شنبه 5 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه 7 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
چهارشنبه 9 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
شنبه 12 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
شنبه 19 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه 21 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
چهارشنبه 23 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه 28 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰
عنوانشروعپایان
چهارشنبه 30 خرداد۱۷:۰۰۲۰:۰۰

آدرس:تهران خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) - بعد از جلال آل احمد - پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران