کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت ثبت نام در دوره - پرداخت قسط اول
با تهیه این بلیت ، پیش پرداخت اول حضور در دوره را پرداخت نموده و می توانید در این دوره ی کاملا مجازی وغیر حضوری شرکت نمایید .
۳۰ اردیبهشت
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بلیت درخواست ثبت نام گروهی
چناچنه مایل به ثبت نام گروهی هستید ، تخفیفات جذابی برای شما در نظر گرفته ایم - لطفا این بلیت را تکمیل گنید
۲۸ اسفند
۵,۰۰۰ تومان
بلیت مشاوره
با تهیه این بلیت می توانید برای آشنایی با دوره و دریافت مشاوره حضور با همکاران ما تماس بگیرید واز طریق اسکایپ یا واتس آپ صحبت کنید .
۲۹ اسفند
۵,۰۰۰ تومان
بلیت درخواست تدریس در این دوره
با تهیه این بلیت ، می توانید درخواست خود برای تدریس در این دوره ی کاملا کاربردی را برای ما ارسال نمایید .
۳۰ شهریور
رایگان

ضرورت آموزش مدیران حرفه ای

در این دوره  ، آموزش وتربیت و نیز جانشین پروری در سطوح مدیران عامل ، اعضای هیات مدیره و مدیران میانی برای شرکت ها به منظور هدایت وراهبری بهینه کسب وکارها  مد نظر می باشد . 

 دانشگاه گلرنگ به پشتوانه ی برخورداری از دانش و اطلاعات بی نظیر موجود در میان مدیران و شرکت های سرآمد گروه صنعتی گلرنگ ، این دوره ی ویژه و کاملا کاربردی را برای مدیران و افراد مشتاق حضور در سطوح مدیریتی برگزار می نماید . 

ما در این دوره درپی آن هستیم تا شایستگی مدیران  شامل هر نوع توانمندی ، دانش ، انگیزه ، هوش ، استعدادوقابلیت های  کلیدی مدیران برای مواجهه با چالش ها وبهره گیری از فرصت های موجودوایجاد نتایج دلخواه برای سازمان وکسب وکارتحت مدیریت ایشان  را ارتقاء داده و آنها را در یک شرایط کاملا شبیه سازی شده در فرآیند کسب توانمندی ها وقدرت مدیریت وراهبری سازمان ها و کسب وکارها هدایت وراهبری نمایید .  

از این منظر می توان مهم ترین شایستگی های مورد انتظار از مدیران ارشد را به شرح زیر برشمرد : 

•کاهش هزینه ها
•جلوگیری از افت کیفیت نیروی انسانی 
•حل مشکل حفظ نیروی انسانی 
•توسعه و افزایش قدرت چانه زنی شرکت های تحت مدیریت 
•بهره گیری از امکانات نهفته در فضای مجازی مدیریت سود/تحقق ماموریت شرکت ها
•توسعه حوزه جغرافیایی 
•توسعه سبد کالایی محصولات وخدمات
•اقتصادی کردن فعالیت ها 
•پوشش سراسری 
•مدیریت امورلجستیک وتامین وحمل ونقل 
•مدیریت مالی 
•مدیریت امور مشتریان ومصرف کنندگان 
•مدیریت کمپین های تبلیغاتی 
•کاهش هزینه های انبارداری ولجستیک
•کاهش هزینه های موجودی کالا 
•جانشین پروری 

اهداف این دوره

هدف این دوره ی عالی ، تربیت مدیران  عامل حرفه ای در سطوح مختلف مدیریت ارشد و اعضای هیات مدیره شرکت هاست . این اهداف عبارتنداز : 

1- تربیت مدیران عامل حرفه ای

2-  جانشین پروری

3- ایجاد نظام استاد شاگردی

4- تربیت مدیران آینده  

5- ایجاد نظامی جامع ویکپارچه برای تربیت مدیران 

6- تدوین دانش مدیریتی مدیران 

7- طراحی واجرای نظام اثربخش تربیت وپرورش مدیران سرآمد 

8- تکثیر مدل های موفق مدیریت  

9- ارایه ساختاری مناسب برای تحلیل نتایج عملکرد مدیران  

10- ایجاد نظام اندازه گیری وارزیابی عملکرد مدیران 

11- بهبود وارتقای  عملکرد مدیران شرکت ها

مهم ترین آموزه ومفهوم بنیادین نهفته درپرورش مدیران عامل حرفه ای ، ایجاد مبنایی دقیق وساختار نظام مند برای انتخاب وبه کارگیری مدیران در سطوح مختلف ارشد ، میانی واجرایی است .که هدف اصلی وبنیادین این دوره است . 

پس هدف طرح پرورش مدیران عامل حرفه ای ، ایجاد نظام مناسب ، موثر و پیوسته و مستمر برای تربیت و یا معرفی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موثر و توانمند برای مدیریت شرکت ها و کسب وکارها است .

انتظارات از مدیران عامل واعضای هیات مدیره شرکت ها

1- ایجاد فضای مساعد ورضایت بخش برای سازمان 

2- ایجاد فرصت رشد  سازمان 

3- تلاش برای هم افزایی در محیط فعالیت سازمان 

4- اتخاذ راهبردهای مناسب وموثر 

5- کسب نتایج قابل قبول ورضایت بخش 

6- شناسایی پارادایم های در حال شکل گیری در محیط کسب وکار وآمادگی برای مواجهه با آنها 

7-نوآوری در ایجاد پارادایم های جدید 

براساس این طرح  از مدیران عامل واعضای هیات مدیره ی شرکت ها سه  انتظار اساسی زیر مد نظر است :
 1- تحقق ماموریت ها و چشم اندازهای سازمان (در حوزه ی کسب وکار مربوطه  )

2- تحقق شاخص های کسب وکار

3- جانشین پروری 

نتیجه غایی این دوره

نتیجه این طرح ،  باید منجر به ارتقای عملکرد مدیران عامل واعضای هیات مدیره شرکت هاونیز جانشین پروری مناسب برای آنها شود .زیرا مهم ترین چالش ها در این خصوص عبارتند از :

- یافتن شاخص های مناسب وموثر برای ارزیابی عملکرد مدیران
- طراحی مدلی مناسب وموثر برای انجام این مهم 
- دست یابی به اطلاعات مناسب وصحیح در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران 
- به کارگیری روش ها وشیوه های مناسب برای آموزش مدیران 
- انجام ارزیابی های مستمر وبه اصطلاح بر خط عملکرد مدیران 
- قابلیت اتکاء به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران 
- حفظ محرمانه بودن واستفاده موثر از نتایج ارزیابی عملکرد مدیران  

ما این چالش ها را براساس مدلی که طراحی کرده ایم پشش داده ایم . 

 

 

 

 

مهم ترین رویکردهای آموزشی این دوره

مهم ترین رویکردهایی که در دوره DBA  پرورش حرفه ای مدیران عامل واعضای هیات مدیره سازمان هH دنبال می شود ، عبارتست از : 

 • توجه به  شایستگی های فردی 
 • توجه به شایستگی های سازمانی 
 • توجه به  نتایج سازمانی

شایستگی در مدیریت یعنی :

1- کسب وکارها وسازمان های ما ، ثروت ملی ما هستند که باید ازآنها صیانت کنیم(وهروقت نتوانستیم برای آنها موثر باشیم  حداقل مشکلی برای آنها ایجادنکرده ویاصادقانه کناربرویم)

2- همه ما باید در خدمت کسب وکارها وسازمان های خود باشیم 

 3- فضای کسب وکار وفعالیت را برای کسب وکارها وسازمان های گروه مساعد کنیم ویا حداقل برای آنها مزاحمت ایجاد نکنیم

4- در کسب وکارها وسازمان ها نتیجه گرا باشیم

5- درسازمان های  خود شایستگی حاکم کنیم

6- قوانین ومقررات را برای راهبری کسب وکارهای گروه تسهیل کنیم

7- جانشین پروری را در گروه ترویج کنیم ودراین حوزه سرآمد باشیم 

روش اجرای دوره

 • آموزش مجازی وتئوریک و عملی
 • آموزش های استاد شاگردی و آموزش حین کار

 

ما ، در دوره آموزش مدیران حرفه ای دارای نگاه 360 درجه ای بوده و براساس یک چارچوب مناسب آنرا اجراء می کنیم .

در این دوره ، نتایج و شایستگی های مورد نظر مدیران را می توان به سه گروه زیر تقسیم بندی کرد :

1- کسب نتایج مناسب ورضایت بخش از عملکرد مدیران( انجام ماموریت سازمان)

2- توانمندی فردی وسازمانی مدیران برای تحقق نتایج فوق

3- جانشین پروری مناسب وکارآمد

3+13 شایستگی مدیران که در این دوره به آن پرداخته می شود   

دراین دوره بر تربیت وتقویت  شایستگی های زیر تمرکز خو.اهیم داشت :
1- تبیین چشم انداز وآینده مطلوب سازمان وتعریف نتایج مورد انتظاربرای سازمان

 2- شناسایی راهبردها و هدایت سازمان در مسیر چشم انداز از طریق آنها

3- تامین امکانات لازم برای اجرای راهبردها

4- به کارگیری نیروی انسانی مناسب وافزایش سطح انگیزه آنها

5- مدیریت بهینه ی امور  

6- درک واستفاده از امکانات فضای مجازی جهت تحقق چشم انداز سازمان

7- سنجش میزان موفقیت سازمان براساس شاخص های قابل قبول وپذیرفته شده

8- تحلیل مناسب نتایج سنجش وبرنامه ریزی برای بهبودها

 9- شناسایی واجرای برنامه های بهبود مناسب برای سازمان 

10- اعمال به موقع اصلاحات وتغییرات

11- درک وپاسخگویی به  موقع به پاردایم ها وتغییرات

12- تلاش برای ابتکار عمل در حوزه ی تغییر پارادایم ها

13- اتحاد استراتژیک باذی نفعان وسازمان های مرتبط

 14- سنجش برخط نتایج وحساسیت نسبت به آنها 

15- نتیجه گیری به معنی عام آن 

16- شایسته سالاری کامل به منظور حفظ حیات سازمان 

 

4 عامل اصلی در افت وکاهش عملکرد مدیران ودرنتیجه عدم تحقق اهداف سازمانی وجود دارد

1 - فقدان دانش: در این حالت مدیران یا فاقد خبرگي لازم هستند يا به توانايي خود اعتماد ندارند و نمي دانند كه از آنان چه انتظاري مي رود.

2 - فقدان  انگیزه :  در این عامل،  مدیران داراي انگيزه لازم براي انجام كار نيستند. آنان نمي خواهند آنچه را كه از آنان انتظار مــي رود انجام دهند يا انجام آن را خشنودكننده نمي يابند.

3 - فقدان توانايي:  در این  حالت ، مدیر براي شغل مورد نظر  نامناسب است.

4 - مداخلات بيروني: در این شرایط ، سيستم به گونه اي است كه مانع از عملكرد مورد انتظار مدیران مي شود.

باید اذعان نمود که موانع 1 تا 3 يعني فقدان دانش، فقدان  انگیزه و فقدان توانايي را مي توان با آموزش از ميان برداشت. 

 اما اگر مانع عملكردي، مداخلات بيروني باشند، آموزش تاثير ناچيز يا اندكي بربهبود عملكرد مدیران خواهد داشت.

 

در فرآیند تربیت مدیران عامل حرفه ای، مهم ترین چالش ،  شناسایی وایجاد شایستگی های مورد نیاز برای مدیران وجانشین پروری برای آنها است 

مهم ترین شایستگی های موردانتظار از مدیران ارشد در شرایط کسب وکار ایران

1- صادراتی شدن (ازطریق دیگران ویا مستقیم)

2- تولید برای برندهای معروف دنیا

3- تولید با برندهای  داخلی وجهانی 

4- تولید برای شبکه تامین  داخلی وجهانی

5- تصاحب بازارهای محلی ومنطقه ای وجهانی

6- تولید برای  برندهای مشترک ایرانی

7- ایجاد دو ویا سه برنداصلی درهرکسب وکار وتولید برای آنهاواجتناب از تنوع برندهای ضعیف وفاقد جایگاه مناسب در بازار

نحوه اجرای این دوره

این دوره براساس مدلی تحت عنوان مدل شایستگی مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره  اجراء خواهد شد وطی آن افراد شرکت کننده از طریق روش های معرفی شده در فوق آموزش دیده وبا مهارت های رهبری ومدیریت آشنا خواهند شد . 

**مدیران عامل ویژه با سخنرانی در این برنامه تجربه و دیدگاه های مدیریتی خود را بیان می کنند .**

معرفی مدیران دوره

جناب آقای سیدمحمدباقر فاضلیان
جناب آقای سیدمحمدباقر فاضلیان
معاون توسعه صنعتی گروه صنعتی گلرنگ
جناب آقای دکتر امیرخسرو فخریان
جناب آقای دکتر امیرخسرو فخریان
مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
جناب آقای دکتر مسعود سزاوار
جناب آقای دکتر مسعود سزاوار
رییس هیات مدیره گروه صنعتی پاکشو
جناب آقای مهندس کوروش منتصر
جناب آقای مهندس کوروش منتصر
مدیرعامل صنعت غذایی کوروش

معرفی برخی از اساتید این دوره

دکتر محمد بلوریان تهرانی
دکتر محمد بلوریان تهرانی
مدرس و محقق مارکتینگ عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر کاوه تیمورنژاد
دکتر کاوه تیمورنژاد
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر داریوش غلام زاده
دکتر داریوش غلام زاده
معاونت دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز
دکتر جمشید عدالتیان
دکتر جمشید عدالتیان
مدیر عامل شرکت کمپاس ایران سرپرست منطقه 7 کمپاس بین الملل رئیس هیات مدیره شرکت صنایع فراورده های غذایی پدیده دیناوند
دکتر محمد غفاری
دکتر محمد غفاری
مدیرعامل سوشیانت
دکتر حمیدرضا محمودی
دکتر حمیدرضا محمودی
مدیرعامل فست کلیک
دکتر مهدی باغبان
دکتر مهدی باغبان
سردبیر فصلنامه تخصصی مدیریت پیشرفت
دکتر حامد اسدیان
دکتر حامد اسدیان
نویسنده ، پژوهشگر ، کارآفرین

برگزارکنندگان این دوره

توضیحات مهم

گواهینامه این دوره ( طبق نمونه زیر ) فقط با لوگوی دانشگاه گلرنگ صادر خواهد شد :

هزینه شرکت در این دوره

هزینه شرکت در این دوره که معادل 4 ترم ( 2 سال می باشد ) مبلغ 25/000/000 تومان می باشد که امکان پرداخت آن در پنج قسط 5 میلیون تومانی وجود دارد . 

امتیازات ویژه شرکت دراین دوره

- فراگیری مهارت ها وشایستگی های مدیریتی  براساس مدل شایستگی  مدیران گروه صنعتی گلرنگ 

- امکان معرفی افراد برتربه واحد منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ و شرکت های تابعه

- امکان شبکه سازی در بین افرادی که دارای کسب وکارهستند و معرفی آنها به شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ 

- همکاری با دانشگاه گلرنگ به عنوان محقق ، پژوهشگر، مشاور و استاد در فعالیت ها و پروژه های کسب وکاری 

- همکاری با دانشگاه گلرنگ به عنوان بیزینس کوچ و یا ارزیاب/ منتور کسب وکارهای استارت آپی

عنوان مهم ترین موضوعات مورد بحث در این دوره

 1.  مبانی تفکر وبرنامه ریزی استراتژیک
 2. مبانی تحلیل های مالی 
 3. مبانی مهارت های منابع انسانی 
 4. مبانی روانشناسی وتحلیل های روانشناسانه کارکنان 
 5. مبانی آینده پژوهی 
 6. مبانی تیم سازی 
 7.  مبانی کنترل ومدیریت استرس و خشم 
 8. مبانی کار با اعضای هیات مدیره 
 9. مبانی درک و آشنایی با مفاهیم مدیریتی فن آوری اطلاعات 
 10. دانش دیجیتال مارکتینگ 
 11. مبانی فروش وبازاریابی 
 12. روش های تامین مالی و مبانی ارزهای دیجیتال 
 13. نکات مدیریتی در واردات وصادرات 
 14. موضوعات مدیریتی در برندسازی وبرون سپاری 
 15. تحلیل فضای کسب وکار 
 16. آشنایی با کسب وکار های استارت آپی و مدیریت آنها 

سوالات متداول

برای شرکت در این حضور شما به عنوان یک فعال اقتصادی و داشتن کسب وکار ویا اشتغال در رده های مدیریتی ضروری است .
به دلیل کرونا ، این رویداد به صورت مجازی واز طریق سایت ایوند برگزار می گردد
بله برای این مهم لطفا از طریق شماره تلفن 02188918351 داخلی 102 تماس حاصل فرمایید
گذراندن این دوره هیچ تعهدی برای دانشگاه گلرنگ دراین مورد ایجاد نمی نماید . اما ، ما بهترین افراد را به واحد منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ و شرکت های تابعه معرفی می کنیم
مدرک این دوره ( طبق نمونه ای که معرفی شده است ) از طریق دانشگاه گلرنگ صادر می شود

برگزار‌کننده

آواتار

دانشگاه گلرنگ

دانشگاه گلرنگ یک دانشگاه سازمانی است که ماموریت آن رشد وارتقای مهارت ها و توانمندی های منابع انسانی می باشد .

رویداد های برگزارشده۲۱
رویداد های فعال۱۲

آدرس

تهران تهران - خ ولی عصر- بالاتر از میدان ولی عصر- جنب سینما آفریقا- خ امینی - پلاک 18

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

دوشنبه ۶ اردیبهشت

وبینار جامع کاردرمانی ذهنی و شناختی در کودکان

 • آنلاین
 • از ۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • شبکه توانبخشی ایران
تا ۳۱ اردیبهشت

دوره های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آنلاین
 • از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
تا ۲۳ اردیبهشت

برنامه‌نویسی R با رویکرد بیوانفورماتیکی

 • آنلاین
 • ۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • Computer Researchers
سه‌شنبه ۷ اردیبهشت

جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی

 • آنلاین
 • رایگان
 • دانشگاه گلرنگ