رویداد به پایان رسیده است!
دوره جامع سخنرانی و فن بیان در تاریخجمعه ۲۲ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره جامع سخنرانی و فن بیان

شروع:
جمعه ۳ آذر ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۲۲ دی ۹۶ ۰۹:۰۰
دوره جامع سخنرانی و فن بیان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

جزییات مطالب دوره:

Øمی آموزیم که بتوانیم ریشه ترس و استرس مان را با روش های علمی پیدا کنیم. و این نه تنها برای سخنرانی بلکه برای ایجاد تغییراتی که می خواهیم در خود ایجاد کنیم.

Øمی آموزیم که چگونه عزت نفس و اعتماد به نفسمان را بالا ببریم.

می آموزیم که چگونه با اعتماد به نفس سخنرانی کنیم

Øتمرین های فن بیان لازم برای خوب صحبت کردن در یک سخنرانی را می آموزیم.

Øمی آموزیم که چگونه لرزش صدای مان را از بین ببریم.

Øمی آموزیم که چگونه لرزش دست و پای مان را کنترل کنیم.        ً

Øمی آموزیم که چگونه نفس کم نیاوریم.

Øمی آموزیم که چگونه دهانمان هنگام سخنرانی خشک نشود.

Øمی آموزیم که چگونه تکه کلام ها و اٍاٍااا... گفتن مان را رفع کنیم.

Øمی آموزیم که چگونه ترس ناشی از شروع و ابتدای سخنرانی را مدیریت کنیم.

Øمی آموزیم که نکات ممنوعه در شروع سخنرانی چیست.

Øمی آموزیم که چگونه شروعی قدرتمند داشته باشیم.

Øمی آموزیم که چگونه بحران هایی که ممکن است برایمان بوجود بیاید به شکلی حرفه ای مدیریت کنیم.

Øمی آموزیم که چگونه به سوالات سخت مخاطبان به شکل حرفه ای پاسخ دهیم.

Øمی آموزیم که چگونه از پس سوالات تخریبی مخاطبان بربیاییم.

Øمی آموزیم که چگونه مخاطبان خود را شناسایی کنیم.

Øتمرین های سخنرانی را در این بخش فرا می گیریم.

Øویژگی های خوب صحبت کردن را می آموزیم.

Øزبان بدن مناسب سخرنانی را می آموزیم.

Øتکنیک های فراموش نکردن متن سخنرانی را می آموزیم.

Øفرمول ها و تکنیک های آماده کردن شروع، متن و پایان سخنرانی را خواهیم آموخت.

üمی آموزیم که چگونه در دام دانش (curse of knowledge) گرفتار نشویم.

ü می آموزیم که مطالب خشک و بی روح علمی را ساده و جذاب منتقل کنیم.

ü می آموزیم که مطالب علمی، آمار و ارقام را چگونه خلاقانه تر به خاطر مخاطب بسپاریم.

ü می آموزیم که مطالب علمی مان را بدون آنکه سطح شان را پایین بیاوریم ساده و جذاب منتقل کنیم.

ü می آموزیم که چگونه مغز پیام خود را پیدا کنیم .

üدو فرمول کلیدی و اساسی برای ماندگار کردن ارائه بر اساس اصل سادگی در خلاقیت.

üآموزش اصل غافلگیری (surprise)  در خلاقیت سیستماتیک.

ü تحلیل و بررسی کلیپ ها و فیلم های آموزشی در این بخش.

ü می آموزیم که چگونه توجه مخاطب را جلب کنیم.

ü می آموزیم زمانی که سخرانی ما طولانی است چگونه توجه مخاطبان را حفظ کنیم.

üمی آموزیم چگونه گارد افرادی که تمایلی به شنیدن صحبت های مان را ندارند با Concept Testing باز کنیم

ü می آموزیم چگونه با Gap Theory حس کنجکاوی را برای حفظ جلب توجه بوجود آوریم

üمی آموزیم مخاطبانی را که دانش کمتری نسبت به موضوع سخنرانی ما دارند، چگونه جذب کنیم.

توضیحات تکمیلی

جزییات مطالب دوره:

Øمی آموزیم که بتوانیم ریشه ترس و استرس مان را با روش های علمی پیدا کنیم. و این نه تنها برای سخنرانی بلکه برای ایجاد تغییراتی که می خواهیم در خود ایجاد کنیم.

Øمی آموزیم که چگونه عزت نفس و اعتماد به نفسمان را بالا ببریم.

می آموزیم که چگونه با اعتماد به نفس سخنرانی کنیم

Øتمرین های فن بیان لازم برای خوب صحبت کردن در یک سخنرانی را می آموزیم.

Øمی آموزیم که چگونه لرزش صدای مان را از بین ببریم.

Øمی آموزیم که چگونه لرزش دست و پای مان را کنترل کنیم.        ً

Øمی آموزیم که چگونه نفس کم نیاوریم.

Øمی آموزیم که چگونه دهانمان هنگام سخنرانی خشک نشود.

Øمی آموزیم که چگونه تکه کلام ها و اٍاٍااا... گفتن مان را رفع کنیم.

Øمی آموزیم که چگونه ترس ناشی از شروع و ابتدای سخنرانی را مدیریت کنیم.

Øمی آموزیم که نکات ممنوعه در شروع سخنرانی چیست.

Øمی آموزیم که چگونه شروعی قدرتمند داشته باشیم.

Øمی آموزیم که چگونه بحران هایی که ممکن است برایمان بوجود بیاید به شکلی حرفه ای مدیریت کنیم.

Øمی آموزیم که چگونه به سوالات سخت مخاطبان به شکل حرفه ای پاسخ دهیم.

Øمی آموزیم که چگونه از پس سوالات تخریبی مخاطبان بربیاییم.

Øمی آموزیم که چگونه مخاطبان خود را شناسایی کنیم.

Øتمرین های سخنرانی را در این بخش فرا می گیریم.

Øویژگی های خوب صحبت کردن را می آموزیم.

Øزبان بدن مناسب سخرنانی را می آموزیم.

Øتکنیک های فراموش نکردن متن سخنرانی را می آموزیم.

Øفرمول ها و تکنیک های آماده کردن شروع، متن و پایان سخنرانی را خواهیم آموخت.

üمی آموزیم که چگونه در دام دانش (curse of knowledge) گرفتار نشویم.

ü می آموزیم که مطالب خشک و بی روح علمی را ساده و جذاب منتقل کنیم.

ü می آموزیم که مطالب علمی، آمار و ارقام را چگونه خلاقانه تر به خاطر مخاطب بسپاریم.

ü می آموزیم که مطالب علمی مان را بدون آنکه سطح شان را پایین بیاوریم ساده و جذاب منتقل کنیم.

ü می آموزیم که چگونه مغز پیام خود را پیدا کنیم .

üدو فرمول کلیدی و اساسی برای ماندگار کردن ارائه بر اساس اصل سادگی در خلاقیت.

üآموزش اصل غافلگیری (surprise)  در خلاقیت سیستماتیک.

ü تحلیل و بررسی کلیپ ها و فیلم های آموزشی در این بخش.

ü می آموزیم که چگونه توجه مخاطب را جلب کنیم.

ü می آموزیم زمانی که سخرانی ما طولانی است چگونه توجه مخاطبان را حفظ کنیم.

üمی آموزیم چگونه گارد افرادی که تمایلی به شنیدن صحبت های مان را ندارند با Concept Testing باز کنیم

ü می آموزیم چگونه با Gap Theory حس کنجکاوی را برای حفظ جلب توجه بوجود آوریم

üمی آموزیم مخاطبانی را که دانش کمتری نسبت به موضوع سخنرانی ما دارند، چگونه جذب کنیم.

سخنرانان

محمد گیوکی

محمد گیوکی

مربی سخنرانی و فن بیان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

توضیحات تکمیلی

مدرس دوره کیست؟

üمدرس سخنرانی و مهارت های ارتباطی

üآموزش بیش از  1200 نفر ساعت مهارت ارائه در سال 94 و 95 از مقدماتی تا پیشرفته.

üمدرس دوره های مهارت های ارتباطی و فن ارائه مراکز مختلف (دانشگاه علامه طباطبایی، شرکت سازه گستر سایپا، شرکت گلدیران، خانه سفر و آژانس گردشگری اولدوز گشت و...)

مدرس نمونه مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

آدرس:تهران پل کریمخان، ابتدای ویلای جنوبی، کوچه امانی، پلاک 12، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.