رویداد به پایان رسیده است!
دوره حضور در مناقصات بین المللی در تاریخجمعه ۵ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره حضور در مناقصات بین المللی

شروع:
جمعه ۵ آبان ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۵ آبان ۹۶ ۱۶:۰۰
دوره حضور در مناقصات بین المللی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 سرفصل های دوره:

شناسایی سازمان های بین المللی مرتبط و ناظر مناقصات (FIDIC،MDB  و OECD )

طبقه بندی مناقصات بین المللی (ضوابط، محصول، تامین مالی، تعداد پاکت)

انواع فراخوان مناقصه GPN , SPN, EOI) )

 شناسایی سرفصلهای اسناد مناقصات بین المللی

براساس دستورالعمل فیدیک ITB, BDS,GCC, SCC, MF))

بر اساس دستورالعمل های داخلی هر کشور

مراجع جمع آوری اطلاعات مناقصات

منابع اطلاعاتی رایگان و قابل فروش

نحوه خرید اسناد (حضوری، الکترونیکی، عامل محلی)

روش مطالعه و بررسی اسناد (تیم مطالعه، صورتجلسه مطالعه)

شفافسازی (Clarification) و بازدید از سایت (Site Visit)

نکات کلیدی در تکمیل اسناد مناقصات

انواع تضامین و نحوه تهیه و ارائه آنها و رویه های بانکی مرتبط

دستورالعمل ها و سازمان های مرتبط داخلی (ساجات، کمیته ماده 19، کریدور صادرات و ...)

بیان تجارب و بررسی ایرادها و مشکلات رایج

سخنرانان

آقای دکتر ناصر انزلیچی

آقای دکتر ناصر انزلیچی

مدرس بازاریابی بین المللی

مدرس بازاریابی و قراردادهای بین المللی
نویسنده کتب و مقالات حوزه صادرات و بازاریابی بین المللی
رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت صادرات TOP
عضو هیئت مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی

آدرس:تهران تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر