دوره داستان نویسی خانه داستان چوک (حضوری و غیرحضوری)

شروع:
شنبه ۱ تیر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
دوره داستان نویسی خانه داستان چوک (حضوری و غیرحضوری)
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران، خیابان انقلاب، خیابان شانزده آذر، پلاک 36، طبقه دوم. موسسه فرهنگی خانه داستان چوک