رویداد به پایان رسیده است!
دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک در تاریخ جمعه ۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک

شروع:
شنبه ۱ تیر ۹۸ ۱۲:۰۰
پایان:
جمعه ۱ شهریور ۹۸ ۱۶:۰۰
دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: قم دورشهر، کوچه۷، مرکز جامع اعصاب و روان باور