دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک

شروع:
شنبه ۱ تیر ۹۸ ۱۲:۰۰
پایان:
جمعه ۱ شهریور ۹۸ ۱۶:۰۰
دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم دورشهر، کوچه۷، مرکز جامع اعصاب و روان باور