رویداد به پایان رسیده است!
دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک در تاریخجمعه ۱ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک

شروع:
شنبه ۱ تیر ۹۸ ۱۲:۰۰
پایان:
جمعه ۱ شهریور ۹۸ ۱۶:۰۰
دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم دورشهر، کوچه۷، مرکز جامع اعصاب و روان باور