رویداد به پایان رسیده است!
دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک در تاریخ جمعه ۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱ تیر ساعت ۱۲:۰۰

دوره دانشپذیری روانشناس و تجربه کار در کلینیک

  • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • قم
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزار‌کننده

آواتار

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی باور

مرکز جامع روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره باور

رویداد های برگزارشده۷
  • شروع: شنبه ۱ تیر ساعت ۱۲:۰۰
  • پایان: جمعه ۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: قم دورشهر، کوچه۷، مرکز جامع اعصاب و روان باور