دوره صفر تا تحلیلگری ارزهای دیجیتال

شروع:
چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ ۲۱:۰۰
دوره صفر تا تحلیلگری ارزهای دیجیتال
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

سعیده خانی

سعیده خانی

مدرس و تحلیگر بازار های مای

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

سخنرانان

سعیده خانی

سعیده خانی

مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
نیازی نیست
وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟
اینترنت گوشی و کامپیوتر
بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.