رویداد به پایان رسیده است!
دوره طراحی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار Digsilent در تاریخ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره طراحی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار Digsilent

شروع:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۱۵
پایان:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۱۵
دوره طراحی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار Digsilent
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران پردیس دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید عباسپور، مرکز آموزش های تخصصی