دوره طراحی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار Digsilent

شروع:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۱۵
پایان:
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۱۵
دوره طراحی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار Digsilent
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران پردیس دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید عباسپور، مرکز آموزش های تخصصی