رویداد به پایان رسیده است!
دوره طلایی اکسل کاربردی ویژه بازار کار در تاریخسه‌شنبه ۲۷ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره طلایی اکسل کاربردی ویژه بازار کار

شروع:
یک‌شنبه ۴ شهریور ۹۷ ۱۷:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۹۷ ۲۰:۰۰
دوره طلایی اکسل کاربردی ویژه بازار کار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

معرفی دوره آموزشی اکسل مقدماتی تا پیشرفته

توضیحات دوره آموزشی اکسل(کلیک کنید)

اکسل با ایجاد محیطی ساده و در عین حال کارآمد این امکان را به کاربر می دهد، تا با تسلط نسبی و حرفه ای به این نرم افزار  به بهبود فعالیت ها و فرایندهای کاری خود بپردازد. این نرم افزار از ضروری ترین و مهمترین نرم افزارهاست که تسلط در آن موجب متمایز شدن افراد در سازمان های گوناگون با هر اسکپ کاری می گردد.

سرفصل دوره

 

سرفصل های دوره آموزشی اکسل کاربردی(کلیک کنید)

 

Keyboard Shortcuts

 • ALT+=
 • CTRL+TAB
 • CTRL+A
 • CTRL+1
 • CTRL+SHIFT+"
 • F4
 • CTRL+Z
 • CTRL+'
 • CTRL+K
 • CTRL+F
 • CTRL+H
 • CTRL+N
 • CTRL+O
 • F2
 • F7
 • CTRL+SHIFT+F3
 • CTRL+P
 • CTRL+S
 • CTRL+C
 • CTRL+X
 • CTRL+V        
 • END key then Up or Down, or Left or Right Arrows
 • CTRL + HOME
 • CTRL + Page Up or CTRL + Page Down
 • CTRL+~
 • CTRL+D

Tips & Tricks

 • Transpose Data
 • Increase Numbers by Set Amount
 • AutoFill a Series or Formulas
 • Force a carriage return in a cell instead of wrapping the text
 • Use Format Painter more than once

           

 • Format Sheet Tab Colors
 • Combine Text from Multiple Cells
 • Select blank cells in a row or column
 • Fill blank cells in a row or column
 • Copy & Paste visible cells only
 • Insert custom cell formats
 • Use Named Ranges in your formulas
 • Apply different formats within one cell
 • Move column, row or cells
 • Move and insert column, row or cells
 • Copy and paste a column, row or cells
 • Copy and insert a column, row or cells
 • Quickly enter links to a range of cells
 • Convert formulas to values
 • Copy formulas only
 • Freeze rows and or columns
 • Synchronous Scrolling
 • Hide worksheet tabs
 • Hide row and column headers
 • Hide the formula bar
 • Add non-contiguous print areas
 • Pick from a list of existing values
 • Print titles on each page automatically
 • Absolute References
 • Quickly SUM a range of cells
 • Generate a unique list of values from a range
 • Use the Auto Calculate Menu
 • You don’t have to start your formulas with =
 • Use Text to Columns to separate a column of data containing first names and last names
 • Center Across Selection
 • Find the number of days between two dates
 • Move quickly to the end of a range of cells
 • Fill Handle Cool Tricks

Must Know Formulas      

 • IF
 • Nested IF Statements
 • IF, OR and AND
 • VLOOKUP Exact Match
 • VLOOKUP Sorted List
 • HLOOKUP

           

 • SUMIF and SUMIFS
 • COUNTIF and COUNTIFS
 • COUNTA
 • SUBTOTAL
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
 • FV (Future Value) Calculate compound interest on savings
 • IFERROR
 • MIN, MAX, SMALL and LARGE
 • UPPER, LOWER and PROPER
 • TRIM, CHAR and SUBSTITUTE
 • Time Calculations
 • NOW() and TODAY()

Power Formulas  

 • INDEX and MATCH
 • CHOOSE
 • VLOOKUP with CHOOSE
 • OFFSET
 • FLOOR and CEILING
 • RAND and RANDBETWEEN
 • SUMPRODUCT
 • Array Formulas

Cool Tools

 • Shapes and SmartArt
 • Camera Tool
 • Conditional Formatting
 • Filters
 • Drop Down Lists
 • Insert Subtotals
 • Outlines
 • Importing Data Into Excel
 • Excel Tables
 • PivotTables
 • Flash Fill
 • . …

پیش نیاز دوره

پیش نیاز ندارد.

مخاطبان دوره

مخاطبین دوره :

 • تمام افراد شاغل
 • دانشجویان تمام رشته های تحصیلی
 • کارشناسان و مدیران فروش، طرح و برنامه و …
 • افراد شاغل در حوزه حسابداری، منابع انسانی، مدیریت پروژه و

 

مدرس دوره:دکتر حسین سامعی(برای دریافت رزومه کلیک کنید)

سخنرانان

دکترحسین سامعی

دکترحسین سامعی

دکترای صنایع -برنامه ریزی تولید عضویت در بنیاد ملی نخبگان

آدرس:تهران خیابان مطهری بعداز تقاطع سهروردی پلاک84 طبقه همکف