دوره كاربردي تاسيسات ساختماني

شروع:‌
در ۲ سانس
دوره كاربردي تاسيسات ساختماني
سانس ۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
سانس ۲
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بليت
۳۰ بهمن
۷۰,۰۰۰ تومان
بليت
۳۰ بهمن
۷۰,۰۰۰ تومان

آدرس: نجف آباد اصفهان- نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد