رویداد به پایان رسیده است!
دوره مدیریت حرفه ای تنظیم قراردادها در تاریخپنج‌شنبه ۱۱ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره مدیریت حرفه ای تنظیم قراردادها

شروع:
پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ ۰۸:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ ۱۶:۳۰
مکان: تهران
دوره مدیریت حرفه ای تنظیم قراردادها
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سرفصلها

- ارزیابی و تحلیل عمده ترین شروط قانونی- حقوقی قراردادهای فنی و صنعتی
- برآورد و اندازه گیري آحاد و مقادیر موضوع قرارداد
- بررسی هزینه هاي قطعی و احتمالی و ارزیابی دامنه هاي ریسک مالی قراردادها
- تحلیل تأثیر سیاست و خط مشی هاي دولتی بر تحلیل اقتصادي قراردادها
- روش ها و رویه هاي پرداخت، تأمین تضامین، بیمه نامه ها، تأخیرات و خسارات و تأثیر آنها بر منابع و مصارف مالی قراردادها
- نکات کلیدی در تعیین مدت ها، زمان ها و تاریخ هاي موثر مندرج در قراردادها
- الزام یا انتخاب فن آوري هاي نوین و بهره گیری از مهندسی ارزش
- ارزیابی تعارضات قراردادي و نکات دعاوي قراردادی و تبعات اقتصادي آنها
- ملاحظات مطالعات بازار و محیط کسب و کار بر تحلیل اقتصادي قراردادها
- تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای قراردادی (SWOT)

سخنرانان

استاد حمیدرضا پورایوبی

استاد حمیدرضا پورایوبی

مدرس دوره های قراردادی وزارت نفت و نیرو

دارای 27 سال سابقه اجرایی، مشاوره ای و آموزشی در حوزه قراردادهای صنعتی، بازرگانی، عمرانی
مدرس دوره های قراردادی وزارت نفت و نیرو
مشاور و مدیر قراردادها و مناقصات شرکتهای خصوصی
مشاور مناقصات شرکت بین المللی نفتی ITS

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر