کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
پیش ثبت نام
با ثبت اطلاعات شما پس از تهیه بلیت، پشتیبان ثبت نام آکادمی احمدزاده با شما تماس گرفته و تمامی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد. همچنین شما می توانید اطلاعات تکمیلی را از طریق لینک https://www.ahmadzadeh.academy/product/pmbokv6/ مشاهده فرمایید.
۱۵ مهر
رایگان

توضیحات دوره

 جهت مشاهده و کسب اطلاعات تکمیلی، وارد صفحه ثبت نام دوره + کارگاه شوید.

 

معرفی دوره مدیریت پروژه PMBOK-V6
دوره و کارگاه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK-V6، پنج فاز آغازین، برنامه ریزی، اجرائی کنترلی و اختتامی و همچنین 10 حوزه دانش مدیریت پروژه (مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمانبندی، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع، مدیریت ریسک، مدیریت ارتباطات، مدیریت تدارکات، مدیریت ذینفعان) را بصورت عملی و از طریق ارائه مثالهای واقعی ، آموزش می دهد.
دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK-V6، یک دوره کاملا” کاربردی است که هدف آن تشریح مفاهیم مدیریت پروژه بصورت ملموس و عینی برای مخاطبان می باشد. در این دوره فرآیندها و مفاهیم مدیریت پروژه بصورت کاملا” کاربردی و عملیاتی برای مخاطبان تشریح می شود.

این دوره برای مدیران و کارشناسانی طراحی شده است که قصد دارند دانش مدیریت پروژه خود را ، بصورت عمیق و کاربردی درک نموده و این توانمندی را کسب کنند تا این دانش را در محیط کاری واقعی خود بکار بگیرند و همچنین بعد از اتمام دوره های فوق بتوانند در آزمون بین المللی مدیریت پروژه جهت اخذ مدرک معتبر بین المللی شرکت نمایند.

شیوه تدریس این دوره بصورت تمام کارگاهی می باشد، بدین صورت که اطلاعات یک پروژه واقعی در اختیار مدعوین قرار داده می شود و پس از تدریس هر بخش از ایشان خواسته می شود که گام به گام مدیریت موردی مطرح شده را بصورت کار گروهی تکمیل کنند. در این شیوه ی تدریس مدعوین با همفکری یکدیگر و کمک مدرس تمامی آنچه تدریس شده است را در عمل بکار گیرند.
 

این دوره یکی از پیش نیاز های آزمون PMP می باشد


 
اهداف دوره مدیریت پروژه PMBOK-V6:

 • توسعه توانمندیهای مدیران پروژه
 • شناخت و پیاده سازی حرفه ای مدیریت پروژه
 • تغییر نگرش مدیران پروژه
 • آشنایی با مشکلات و اشتباهات رایج در مدیریت پروژه
 • آشنایی با نمونه های عملی و کاربردی مدیریت پروژه
 • آمادگی برای قبولی در آزمون بین المللی PMP


سرفصل مطالب دوره:

 • مبانی مدیریت پروژه
 • پیش نیازهای لازم برای درک و بکارگیری استاندارد مدیریت پروژه
 • مفهوم پروژه، مدیریت پروژه، مدیریت عملیات و مدیریت محصول
 • تعیین وظایف مدیر پروژه در فازهای 5 گانه پروژه (فاز آغازین- برنامه ریزی- اجرائی- مانیتورینگ و کنترل- اختتامی) در قالب (فرم ها، ابزارها و تکنیکها)
 • کارگاه عملی 1: بررسی تفاوتهای مدیرت پروژه، مدیریت عملیات و مدیریت محصول
 • معرفی گروه های فرآیندی، حوزه های دانش و فرآیندهای استاندارد PMBOK
 • مفهوم متدولوژی مدیریت پروژه
 • مفهوم طرح و پورتفولیوی پروژه و بررسی نحوه مدیریت هریک
 • انواع ساختارهای سازمانی پروژه از دیدگاه استاندارد PMBOK-V6 و مقایسه نقاط قوت و ضعف آن ها
 • کارگاه عملی 2: بررسی تفاوتهای انواع ساختارهای سازمانی پروژه
 • مفهوم دفتر مدیریت پروژه، انواع و کارکردهای آن
 • تعیین متدولوژی انتخاب و اجرای پروژه (چابک، سنتی) و شناخت مزایا و معایب هریک
 • کارگاه عملی 3: بررسی تفاوتهای متد اجرای پروژه ها به روش چابک و سنتی
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت یکپارچگی پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت محدوده پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت زمان پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت هزینه پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت کیفیت پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت منابع پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت ارتباطات پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت ریسک پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت تدارکات پروژه
 • تشریح فرآیندهای حوزه دانش مدیریت ذینفعان پروژه
 • تدوین منشور پروژه، تعیین مدیر پروژه و تحلیل آن
 • کارگاه عملی 4: بررسی منشور یک پروژه واقعی
 • تعیین چارچوب برنامه ریزی پروژه و اهمیت ریسک پروژه
 • کارگاه عملی 5: تهیه و تکمیل فرم ریسک پروژه و تهیه بودجه ذخیره ای بر اساس ریسک های شناخته شده (Contingency Reserve)
 • شناسایی و مدیریت محدوده پروژه
 • تعریف الزامات یک پروژه و تهیه ماتریس الزامات پروژه (Requirement Tractability Matrix) RTM
 • آشنائی با روش و ساختار شکست کار (WBS)، پروژه
 • کارگاه عملی 6: تهیه ساختار تجزیه کار یک پروژه
 • تحلیل سناریوی یک پروژه واقعی، تقویم پروژه، تغییر ساعات و شیفت های روزانه در تقویم پروژه، ساختار شکست کار و اقلام قابل تحویل پروژه
 • بررسی انواع نمودارهای نمایش پیشرفت پروژه نمودار گانت (Gantt Chart, Milestone Chart,…)، وارد کردن فعالیتها و جزئیات آنها
 • نحوه برآورد زمان فعالیتها و وارد کردن زمانها
 • تعیین درصد اوزان فازهای مختلف پروژه (از ابعاد فنی، برنامه ریزی،نظارتی، پیگیری و کنترل)
 • نهائی سازی زمانبندی پروژه (شامل نهائی سازی عنوان فعالیت ها، وزن دهی به فعالیتها، تعیین پیش نیازی، پس نیازی و مدت زمان لازم فعالیت)
 • تعیین منابع پروژه و اختصاص هزینه های ثابت و متغیر به منابع، تعیین هزینه، زمان و حجم کاری کل پروژه و نهائی سازی بودجه پروژه
 • مدیریت منابع پروژه: شامل و نه محدود به تعریف انواع منابع در نمای Resource Sheet و جزئیات آنها؛ تخصیص منابع Assign resource و تحلیل Resource Grap، برنامه ریزی تخصیص منابع محدود و برطرف کردن تخصیصهای مازاد Resource task
 • عمال محدودیتهای زمانی نظیر Must finish on، Start no earlier than و …، تعریف Deadline برای تحویل شدنی های پروژه و
 • آشنائی با نحوه وارد کردن فعالیتهای دوره ای و تکراری Recurring task
 • محاسبات زمانی، مفهوم فرجه ها، نمایش مسیر بحرانی و روشهای کوتاه کردن زمان پروژه
 • تحلیل پیش بینی ها برای مقایسه های حین کار، به روزرسانی S-Curve پروژه و تهیه گزارشات در نرم افزار MSP
 • نحوه تعریف Status Data، نحوه تعریف Progress Line و ارتباط آن با Status Data و آشنائی با مفهوم Baseline، روش Save کردن Baseline و نحوه وارد کردن و مقایسه مقادیر ACTUAL ها با Baseline ها.
 • کارگاه عملی 7: بررسی نحوه تهیه چک لیست کنترل کیفیت پروژه
 • کارگاه عملی 8: بررسی نحوه تهیه یک فرم تغییر پروژه واقعی
 • کارگاه عملی 9: بررسی یک برنامه جامع مدیریت پروژه واقعی
 • کارگاه عملی 10: ارائه و تحلیل گزارش جامع وضعیت، پیشرفت و پیش بینی پروژه (آنالیز تأخیرات، تغییرات، ریسک ها، هزینه ها، Earn Value و …)
 • کارگاه عملی 11: تهیه چک لیست اختتام پروژه
 • کارگاه عملی 12: مدیریت فرآیندهای پروژه بصورت یکپارچه ازصفر تا 100

نحوه اجرای دوره:
حضوری و آنلاین

 • مخاطبان دوره:
 • مدیران عامل و معاونین سازمان های پروژه محور
 • مدیران پروژه
 • سرپرستان کارگاه ها
 • مدیران و کارشناسان فعال در اجرای پروژه ها
 • مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • سایر علاقمندان به درک دانش و هنر مدیریت پروژه

 مدت و زمان شروع دوره:
۲۴ ساعت
سه شنبه و چهارشنبه ها (از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰)
شروع دوره: ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ به مدت ۴ هفتههزینه دوره

تمایزهای دوره:

 • تدریس بر اساس سیلابس رسمی موسسه مدیریت پروژه (PMI) و به شکل کارگاهی
 • آموزش جامع و کاربردی دوره
 • در ابتدای هر جلسه تکالیف و کارگاه های از پیش اعلام شده، بررسی می شوند.
 • مستندسازی کل دوره در قالب مستندسازی خروجی های دوره (اعم از اسلایدها، فیلم ها، فرمها، درس آموخته ها، Case Study و …) در کانال واتس اپی اختصاصی انجام می شود.
  سامانه آنلاین آزمون در طول دوره اجرایی می شود.
 • برگزاری آزمون آنلاین تعیین سطح ابتدای دوره و ارائه کارنامه 360 درجه
 • برگزاری آزمون آنلاین پایان دوره وارائه کارنامه 360 درجه
 • ارائه گزارش جامع کل دوره جهت بررسی میزان کارائی و اثر بخشی دوره به افراد یا سازمان ها
 • طراحی و پیاده سازی اسلایدها و آپلود کردن آن ها در گروه واتس آپی (بلافاصله بعد از برگزاری هر جلسه)
 • اعلام نتایج آزمون های هر جلسه (بصورت آنلاین)
 • طراحی آزمون های دوره در گروه های مختلف و رندم کردن سوالات، جهت جلوگیری از شائبه هر گونه تقلب و یا بروز مشکل
 • برگزاری بازی های استراتژیک حین دوره (Gamification)
 • برگزاری کارگاه های داخلی کلاسی و برون کلاسی بصورت Team Work
 • تلاش در جهت علاقمند نمودن شرکت کنندگان با ایده های مختلف (ارائه تجربیات سازمانهای مشابه، معرفی کتاب های جانبی، معرفی تجربیات موفقیت و شکست و …)

 

مدرس دوره مدیریت پروژه PMBOK-V6

دکتر محمد احمدزاده

 • دکتری مدیریت دانشگاه تهران – فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر و لیسانس مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب
 • تهیه بیش از 30 مدل کسب و کار، طرح توجیهی و طرح کسب و کار در صنایع مختلف (نفت و گاز و پتروشیمی، برق، نرم افزار، فناوری اطلاعات، استارت آپ و …) با ارزشی بیش از 10.000 میلیارد تومان
 • مشاور کسب و کار و مدیریت در شرکت نفت ایران،ارمک، ادواژه، گروه رسانه ای دنیای اقتصاد، گروه صنعتی رماپویا، ایرانسل، بیمه ملت، شرکت ملی گاز ایران، مهاب قدس، سازمان زیباسازی شهر تهران، شرکت ملی صادرات گاز ایران،آریاهمراه، گروه صنعتی آریانا، سروش همراه و …
 • مدرس دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، خواجه نصیر، دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه آموزش عالی آزاد متین، موسسه آموزش عالی بهار، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران، مدرسه باشگاه کسب و کار Box School، پژوهشگاه نیرو، مدیریت پروژه آریانا، فنی و مهندسی آریانا، موسسه کار و کسب، مجتمع فنی تهران، آریاآپدیت، گروه پژهشی اقتصاد و انرژی الکتریکی شرق، توسعه آموزش مدیریت آزما پارسیان، جهاد دانشگاهی شریف، خشت اول، مرکز توسعه اطلاعات کاربردی، موسسه کار و کسب، معیار و …
 • اولین ایرانی دریافت کننده مدرک متخصص مدیریت چابک (ACP) از PMI آمریکا
 • مشاور، مدرس، سخنران و مشاور مدیریت (کسب و کار، مدیریت چابک، مدیریت پروژه)
 • سابقه تدریس بیش از 300 دوره آموزشی مدیریتی در سازمانها و صنایع مختلف
 • دبیر کمیسیون آموزش و پژوهش اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران
 • مدیرعامل سابق مرکز آموزش، مشاوره و استخدام آریاآپدیت
 • مدیر توسعه کسب و کار در شرکت های آریاهمراه و ایرانسل (پروژه ها و خدمات مدیریت شده براساس ITIL)
 • مدیر طرح و برنامه شرکت های نوکیا، پارس ایراتل، گروه شرکت های مشتری پیمان، تدبیر مشاور طرح، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
 • فوق لیسانس مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • بیش از 24 سال سابقه کار در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، برق، نرم افزار و IT و استارت آپ
 • مدیریت، مشاوره و همکاری در 100 پروژه داخلی و خارجی با ارزشی بالغ بر 5000 میلیارد تومان
 • 10 سال مدیر طرح و برنامه و تحلیل اقتصادی آریاهمراه سامانه-ایرانسل، مجری مگاپروژه های IT و ICT کشور
 • 2 سال مدیر طرح و برنامه JV نوکیا و پارس ایراتل، مجری مگاپروژه های همراه اول (MCI)
 • 2 سال مدیر طرح و برنامه گروه شرکت های مشتری پیمان، مجری پروژه های پست برق 63، 132 و 230 کیلوولت
 • مدیریت و همکاری در 100 پروژه داخلی و خارجی با ارزشی بالغ بر 5000 میلیارد تومان
 • دارای 21 مقاله بین المللی و ملی و بیش از 30 سخنرانی داخلی و خارجی
 • دارای مدارک بین المللی مدیریت پروژه (PMP) از انستیتو بین الملل مدیریت پروژه  PMI
 • برگزاری بیش از 300 دوره آموزشی، 21 مقاله ملی و بین المللی، 30 سخنرانی
 • تهیه بیش از 30 طرح کسب و کار و طرح توجیهی در صنایع مختلف (نفت و گاز و پتروشیمی، برق، نرم افزار، فناوری اطلاعات، استارتآپ و …) با ارزشی بیش از 1000 میلیارد تومان
 • دارای مدارک بین المللی PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM, ISMS, ISO (20000, 27001, 9001)

مدرس

سوالات متداول

پس از ثبت اطلاعات شما با تهیه بلیت از ایوند، پشتیبان ثبت نام آکادمی احمدزاده با شما تماس گرفته و تمامی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد. همچنین شما می توانید اطلاعات تکمیلی را از طریق لینک https://www.ahmadzadeh.academy/product/pmbokv6/ مشاهده فرمایید.
پشتیبانی آموزشی دوره بصورت ۸*۵ (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰) توسط آکادمی احمدزاده (سرکار خانم شهرستانه به شماره تماس 09030006799) صورت می گیرد.
بله. البته در صورت قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز ۶۵٪ گواهینامه های داخلی و بین المللی معتبر به دانش پذیران تعلق می گیرد.
برگزار‌کننده:
دکتر محمد احمدزاده
۵۳
دنبال کننده
۶
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

    دکتر محمد احمدزاده  مشاور، مدرس، سخنران و مشاور مدیریت (کسب و کار، استارت آپ، پروژه، چابک، تکنولوژی، نوآوری و IT)   سابقه تدریس بیش از 300 دوره آموزشی مدیریتی در سازمانها و صنایع مختلف   دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران   مدیرعامل مرکز آموزش، مشاوره و استخدام آریاآپدیت   مدیر طرح و برنامه در آریاهمراه، ایرانسل، نوکیا، پارس...

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

یک‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰

دوره تخصصی مدیریت پروژه چابک با تمرکز بر اسکرام

 • آنلاین
 • ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
 • باشگاه مهارت و اشتغال امیرکبیر
یک‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

استقرار دفتر مدیریت پروژه ( PMO )

 • آنلاین
 • ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • محمدعلی مجیدیان
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار عصرانه فروش (کوچینگ تیم فروش)

 • آنلاین
 • ۴۹,۰۰۰ تومان
 • کالج فروش دانشگاه گلرنگ
سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰

اولین دوره DBA مدیریت کسب وکار

 • آنلاین
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • کالج فروش دانشگاه گلرنگ