دوره مقدماتی آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس ایران

شروع:
دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع:مالی / بورس
دوره مقدماتی آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی پیشرفت