دوره مقدماتی اندرکنش خاک – سازه در نرم ­افزار opensees

شروع رویداد
سه‌شنبه ۵ بهمن ۹۵ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
جمعه ۸ بهمن ۹۵ ۱۷:۳۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
دوره مقدماتی اندرکنش خاک – سازه در نرم ­افزار opensees
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۹۸۸۵۸۸۴۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
شرکت در کلاس + گواهی معتبر دانشگاه امیرکبیر
۸ بهمن
۳۸۵,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

 

سرفصل آموزشی دوره مقدماتی اندرکنش خاک – سازه در نرم ­افزار OPENSEES

فصل اول: مفاهیم اندرکنش خاک و سازه

۱-۱- کلیات

۱-۲- هدف از اندرکنش خاک و سازه

۱-۳- فرآیند تحلیل

۱-۴- اثر اندرکنش خاک و سازه

۱-۵- معادلات حاکم بر اندرکنش خاک و سازه

 

فصل دوم : تحلیل میدان آزاد

۲-۱- مفهوم انتشار امواج در خاک

۲-۲- انتشار امواج به صورت یک بعدی

۲-۲-۱- تحلیل میدان آزاد در حوزه فرکانس

۲-۲-۲- تحلیل میدان آزاد در حوزه زمان

۲-۳- تحلیل میدان آزاد به صورت دو  و سه بعدی در حوزه زمان

۲-۴- حل مثال تحلیل میدان آزاد به صورت یک و دو بعدی در نرم­افزار

 

فصل سوم : تئوری اندرکنش خاک و سازه

۳-۱- مفهوم اندرکنش سینماتیکی و  اینرسی

۳-۲- روش های مدل­سازی

۳-۲-۱-  روش مستقیم

۳-۲-۲-  روش زیر سازه

۳-۲-۲-۱-   مدل تکدرجه آزادی

۳-۲-۲-۲-  مدل چند درجه آزادی

۳-۲-۳-  تحلیل مودال با استفاده از روش زیرسازه

۳-۲-۴-  تحلیل تقریبی با استفاده از میرایی مودال معادل

 

فصل چهارم : اندرکنش خاک و سازه به صورت کاربردی(آیین نامه­ای)

۴-۱-  دیدگاه آیین­نامه­های مختلف نظیر:

 , ATC 3-06, ASCE 7 ,FEMA 450, EUROCODE 8 ,FEMA 440 نشریه ۳۶۰ و استاندارد ۲۸۰۰

۴-۲- در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

۴-۲-۱- روش تحلیل دینامیکی طیفی یا مودال

۴-۲-۲- روش تحلیل استاتیکی معادل

۴-۲-۲-۱- کاهش برش پایه

۴-۲-۲-۲- زمان تناوب موثر

۴-۲-۲-۳- سختی جانبی و دورانی پی

۴-۲-۲-۴- اثر عمق دفن

۴-۲-۲-۵- اثر یکنواختی مشخصات خاک زیر شالوده

۴-۲-۲-۶- زمان تناوب موثر برای پی های گسترده با هندسه کلی

۴-۲-۲-۷- سختی­های جانبی و گهواره­ای برای پی­های تکی

۴-۲-۲-۸- سختی­های جانبی و گهواره­ای برای پی­های شمعی

۴-۲-۲-۹- میرایی موثر

۴-۲-۲-۱۰- تغییرمکان­های جانبی اصلاح شده

۴-۲-۲-۱۱- توزیع نیروهای جانبی در ارتفاع

۴-۲-۳- حل یک مثال نمونه اندرکنش خاک و سازه به روش استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی

 

فصل پنجم : روش فنر- میراگر معادل

۵-۱- شالوده­های گسترده

۵-۱-۱- مدل تیر بر روی بستر غیرارتجاعی وینکلر(BNWF MODEL)

۵-۱-۲- انواع رفتار غیرخطی در اندرکنش خاک و سازه

۵-۱-۳- رفتار و مشخصات المان­های خاک

۵-۱-۴- معرفی مدل­های رفتاری مصالح

۵-۱-۵- تعریف پارامترها

۵-۱-۵-۱- محاسبه مقاومت نهایی

۵-۱-۵-۲- محاسبه سختی­های قائم و افقی

۵-۱-۵-۳- میرایی تشعشعی

۵-۲- شالوده­های منفرد

۵-۲-۱- دستور shallow foundation

۵-۳- انجام مدل­سازی و تحلیل سیستم خاک و سازه به روش فنر- میراگر معادل

آدرس:تهران خیابان حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران و محیط زیست