دوره مقدماتی Solidworks

شروع:
پنج‌شنبه ۲ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۳۱ شهریور ۹۸ ۱۹:۰۰
دوره مقدماتی Solidworks
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
جلسه اولپنج شنبه ۱۳ تیر- ساعت ۱۵ تا ۱۹

آدرس:کرج خیابان-بهشتی بعد از میدان سپاه به سمت حصارک-مرکز فرهنگی ورزشی شهید سبحانی-کنار زمین چمن-مرکز رشد شهید احمدی روشن