دوره های حسابداری ، کامپیوتر آموزشگاه طلوع مهر

شروع رویداد
یک‌شنبه ۳ تیر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۱۰ تیر ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادقم
موضوع رویدادتکنولوژی / آموزش
اضافه به تقویم
دوره های حسابداری ، کامپیوتر آموزشگاه طلوع مهر
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۵-۳۲۸۱۰۰۰۸ داخلی ۱۰۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:قم خیابان شهید فاطمی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر