رویداد به پایان رسیده است!
دوره های کمک پزشکی در تاریخچهارشنبه ۲۱ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره های کمک پزشکی

شروع:
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶ ۱۴:۰۰
دوره های کمک پزشکی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

دوره های کمک پزشکی

 آموزشگاه دانشیار سلامت
در راستای کارآفرینی و اشتغال زایی
مجری برگزاری دوره های کمک پزشکی
*تکنسین داروخانه (نسخه پیچی)
*دستیار دندان پزشک
*فوریت پزشکی
به همراه آموزشهای عملی و مدرک پایان دوره
09128141679
02632264700
telegram: @DY_salama

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

دوره های کمک پزشکی

آموزشگاه دانشیار سلامت
در راستای کارآفرینی و اشتغال زایی
*تکنسین داروخانه (نسخه پیچی)
*دستیار دندان پزشک
*فوریت پزشکی
به همراه آموزشهای عملی و مدرک پایان دوره
09128141679
02632264700
telegram: @DY_salamat

آدرس:کرج چهار راه طالقانی جنوبی خیابان یادگاری مجتمع پزشکی گلایل واحد9