دوره پردازش تصویر

شروع:
یک‌شنبه ۴ اسفند ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۸ ۱۲:۰۰
دوره پردازش تصویر
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: قزوین نوروزیان نبش تقاطع شهید مطهری دانشگاه رجاء