دوره پیشرفته Solidworks

شروع:
پنج‌شنبه ۲ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۳۱ شهریور ۹۸ ۱۹:۰۰
دوره پیشرفته Solidworks
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
جلسه اولچهارشنبه ۱۲ تیر-ساعت ۱۵ تا ۱۹

آدرس:کرج خیابان بهشتی-میدان سپاه به سمت حصارک-مرکز فرهنگی ورزشی شهید سبحانی-مرکز رشد شهید احمدی روشن