دوره کاربردی تربیت مترجم شفاهی پیاپی انگلیسی

شروع:
چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۲۵ آبان ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
دوره کاربردی تربیت مترجم شفاهی پیاپی انگلیسی
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز چهارشنبه ۳ مهر ساعت ۰۸:۰۰ تا روز چهارشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۷:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:تهران پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی