دوره کارگاهی آموزشی گویندگی و اجرا

شروع:
یک‌شنبه ۲۶ آبان ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۸ آذر ۹۸ ۲۰:۰۰
دوره کارگاهی آموزشی گویندگی و اجرا
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز چهارشنبه ۸ آبان ساعت ۰۰:۰۰ تا روز یک‌شنبه ۳ آذر ساعت ۲۳:۵۹ امکان‌پذیر است.

آدرس:مشهد خیابان امام خمینی، آخوند خراسانی 31، خانه جوانان استان، موسسه فرهنگی رسانه ای مهوا