دوره کامل طراحی سایت با Laravel + Vue.js + Mysql

شروع رویداد
شنبه ۵ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / برنامه نویسی
اضافه به تقویم
دوره کامل طراحی سایت با Laravel + Vue.js + Mysql
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

بعد از اتمام سر فصل های زیر یک سایت خبری طراحی می شود.

توجه : شما در یک شرکت تولید نرم افزار آموزش خواهید دید و ما تجربه های خود را  با شما در میان خواهیم گذاشت.

azinweb.com

هزینه دوره کامل چهار میلیون می باشد که به صورت قسطی می توانید پرداخت کنید.

سر فصل آموزش:

آموزش Html

 • Element
 • Attributes
 • Heading
 • Table
 • Form
 • List
 • Image
 • Layout
 • Canvas
 • Svg

آموزش Css

 • Syntax
 • Border
 • Margin
 • Padding
 • Height/ width
 • Font
 • List
 • Display
 • Position
 • Float
 • Align
 • Inline-Block
 • Pseudo Class
 • Animation
 • Transition
 • Flexbox
 • Css Gride

آموزش Java Script

 • Syntax
 • Variable
 • Arithmetic
 • Data Type
 • Function
 • Object
 • Event
 • String Method
 • Array
 • Dates
 • Math
 • Random
 • If/else
 • Switch
 • Loop
 • ES5
 • ES6
 • ES7
 • ES8
 • Jason
 • Regexp
 • Js Browser
 • Ajax

آموزش Bootstrap

 • Grid Basic
 • Alert
 • Button
 • Form
 • Progress Bar
 • Pagination
 • Drop Down
 • Nav
 • Carousel
 • Modal
 • Tooltip
 • Popover
 • آموزش ساخت Bootstrap  شخصی

سرفصل های php:

سطح مقدماتی

 •  معرفی در این دوره از آموزش php PHP
 •  معرفی ابزارها و تکنولوژی های طراحی وب و جایگاه php
 •  آشنایی با PHP و نصب و راه اندازی local server
 • آموزش Apache در این دوره از آموزش php
 • معرفی فایل php.ini
 • معرفی PHP Storm IDE
 • PHP چگونه کار می کند؟
 •  آشنایی اولیه با نحوه ی کد نویسی به زبان PHP و تفاوت در ورژن های مختلف
 •  آموزش قوانین پایه و کلمات کلیدی و نحوه ی تشخیص آنها
 • آموزش کامنت گذاری
 •  آموزش تعریف متغیر و معرفی انواع data type در PHP
 • آموزش مقادیر boolean
 • آموزش اعداد صحیح
 •  آموزش اعداد اعشاری در پی اچ پی
 •  آموزش رشته ها در php
 • معرفی متدهای کار با رشته در php
 • آموزش آرایه ها در php
 • معرفی متدهای کار با آرایه در php
 •  آموزش متغیر و ثابت در php
 • متغیر های از پیش تعریف شده
 • تفاوت ` و `` در php
 •  آموزش کاربرد echo و print _r و var_dump در php
 • آموزش آرایه ها
 •  در این دوره از آموزش php آموزش کار با آرایه ها
 • آموزش مرتب سازی آرایه در این دوره از آموزش php
 • آموزش تبدیل آرایه به رشته در این دوره از آموزش php
 • آموزش تبدیل آرایه رشته به آرایه در این دوره از آموزش php
 •  آموزش آرایه های n بعدی در این دوره از آموزش php
 • آموزش حذف عناصر یک آرایه در این دوره از آموزش php
 • آموزش تعداد عناصر یک آرایه در این دوره از آموزش php
 •  آموزش ابزار پر کاربردarray_merge، array_push, list,array_diff,array_keys,array_filter
 • معرفی ابزار list , implode , explode در این دوره از آموزش php

آموزش عملگر ها - قسمت اول

 •  آموزش عملگرهای ریاضی در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر انتساب در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر های بیتی در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر های مقایسه ای در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر کنترل خطا در این دوره از آموزش php
 •  آموزش عملگر های افزایشی و کاهشی در این دوره از آموزش php

آموزش عملگر ها - قسمت دوم

 • آموزش عملگر های منطقی در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر های رشته در این دوره از آموزش php
 •  آموزش کار با ابزار ریاضی در این دوره از آموزش php

آموزش ساختار های کنترلی در این دوره از آموزش php - قسمت اول

 • آموزش ساختار در این دوره از آموزش php if
 • آموزش ساختار if else در این دوره از آموزش php
 •  روش دیگر استفاده از ساختار کنترلی if در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر شرطی ? در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر شرطی ?? در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر شرطی === در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر مقایسه == در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار while در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار do-while در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار for در این دوره از آموزش php
 •  آموزش روشی دیگر برای استفاده از ساختار کنترلی for در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار foreach در این دوره از آموزش php
 •  آموزش روشی دیگر برای استفاده از ساختار کنترلی foreach در این دوره از آموزش php
 • آموزش استفاده از break در این دوره از آموزش php
 • آموزش استفاده از continue در این دوره از آموزش php
 • آموزش استفاده از isset در این دوره از آموزش php

آموزش ساختار های کنترلی در این دوره از آموزش php - قسمت دوم

 • آموزش ساختار switch در این دوره از آموزش php
 •  آموزش یک روش دیگر جهت استفاده از ساختار کنترلی switch در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار goto در این دوره از آموزش php
 •  آموزش require و require_once در این دوره از آموزش php
 •  آموزش include و include_once در این دوره از آموزش php
 •  آموزش return در این دوره از آموزش php
 • آموزش تفاوت require و include در این دوره از آموزش php
 •  معرفی session و cookie و کاربرد آن ها
 •  حل یک تمرین عملی با session وcookie در این دوره از آموزش php

آموزش توابع

 • تابع php چیست؟
 • تعریف تابع در این دوره از آموزش php
 • آموزش فراخوانی تابع در این دوره از آموزش php
 •  آموزش آرگومان در این دوره از آموزش php
 •  آموزش مقدار بازگشتی در این دوره از آموزش php
 •  آموزش استفاده از تابع به صورت دینامیک در این دوره از آموزش php
 •  آموزش توابع داخلی در این دوره از آموزش php
 •  آموزش تعریف تابع به صورت بی نام در این دوره از آموزش php
 •  معرفی در این دوره از آموزش php exception و نحوه ی debugging

آموزش JQuery

 • Syntax
 • Event
 • Effect
 • Html
 • Ajax

آموزش Vue.js

 • معرفی و آشنایی با  Vue
 • انتخاب و آماده سازی ویرایشگر متن برای کار با Vue
 • نحوه کار با    Vue CLI
 • نصب و راه‌ اندازی  Vue
 • نحوه کار باِData و  Methods
 • معرفی و توضیح  Data Binding
 • نحوه کار با (رویدادها)Events
 • نحوه کار با  Keyboard Events
 • معرفی و توضیح  Two-Way Data Binding
 • نحوه کار با  Watch Properties
 • نحوه کار با  Computed Properties
 • اموزش نصب و کار با  vue devtools
 • معرفی و توضیح  Directives
 • نحوه کار با شرط ها
 • نحوه کار با حلقه
 • معرفی  Refs
 • معرفی ساختار فایل ها در Vue
 • کار با کامپوننت ها تو در تو
 • کار با css در کامپوننت ها
 • یک پروژه برای درک بهتر کامپوننت های تو در تو
 • معرفی و توضیح  Props
 • معرفی و استفاده از Route
 • ساخت middleware

لاراول

 1. بخش اول (مقدمه): 
  1. آشنایی با فریم ورک و تعریف آن
  2. آشنای با معماری ۳ لایه MVC
 2. بخش دوم (نصب و راه اندازی لاراول):
  1. نصب و راه اندازی ابزارهای مورد نیاز (نرم افزار ها)
  2. نصب و راه اندازی فریم ورک لاراول
  3. تنظیمات
  4. کار با تنظیمات و شخصی سازی
  5. تعریف مسیریابی و کار با روتینگ ها در لاراول
  6. ساخت View
  7. کار با فرم ها و سازنده HTML
  8. درخواست های ورودی
  9. پاسخ ها و نمایش اطلاعات
 3. بخش سوم (Validation):
  1. اعتبار سنجی
  2. ثبت وقایع
  3. مدیریت خطاها و استثنا ها
 4. بخش چهارم (Blade Templates):
  1. تعریف قالب ها و ساخت تم
  2. ارسال متغیر ها به صفحات
  3. ویو و کار با زیرمجوعه ها Blade
  4. کار با JSON در لاراول
 5. بخش پنجم (Authorization):
  1. تعریف و استفاده از Gate در لاراول
  2. تعریف و استفاده از Policies در لاراول
 6. بخش ششم (Route):
  1. تعریف روت ها
  2. ارسال پارامتر به روت
  3. نام گذاری روت ها
  4. گروه بندی روت ها
  5. CSRF Protection
  6. آموزش Route Model Binding
  7. تعریف متدهای PUT-PATCH -DELETE در لاراول
  8. نمایش ارور و صفحه 404 در لاراول (Throwing 404 Errors)
 7. بخش هفتم (کار با دیتابیس):
  1. سازنده کوئری
  2. migration
  3. صفحه بندی
 8. بخش هشتم (کار با کنترلر ها):
  1. تعریف کنترلر
  2. ریسورس کنترلر
  3. متغیرهای HTTP
  4. RestFul
  5. کار با روترینگ های نام گذاری شده
 9. بخش نهم (معرفی Helper ها):
  1. آموزش کار با Helper ها
  2. آموزش ساخت Helper جدید
 10. بخش دهم (تعریف مدل و کار با آنها):
  1. Eloquent orm
  2. درج – بروزرسانی – حذف
  3. تعریف روابط در مدل
  4. موارد مربوط به مدل
 11. بخش یازدهم (معرفی سرویس ها):
  1. آموزش استفاده از کش
  2. آموزش ارسال ایمیل
 12. بخش دوازدهم (تاریخ شمسی):
  1. استفاده از تاریخ شمسی
  2. تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس

آدرس:اصفهان خیابان کاوه بعد از میدان 25 آبان - مجتمع اداری ماهنوش - ورودی B - طبقه اول - واحد 17