دوره کامل طراحی سایت با Laravel + Vue.js + Mysql

شروع:
شنبه ۵ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
دوره کامل طراحی سایت با Laravel + Vue.js + Mysql
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

بعد از اتمام سر فصل های زیر یک سایت خبری طراحی می شود.

توجه : شما در یک شرکت تولید نرم افزار آموزش خواهید دید و ما تجربه های خود را  با شما در میان خواهیم گذاشت.

azinweb.com

هزینه دوره کامل چهار میلیون می باشد که به صورت قسطی می توانید پرداخت کنید.

سر فصل آموزش:

آموزش Html

 • Element
 • Attributes
 • Heading
 • Table
 • Form
 • List
 • Image
 • Layout
 • Canvas
 • Svg

آموزش Css

 • Syntax
 • Border
 • Margin
 • Padding
 • Height/ width
 • Font
 • List
 • Display
 • Position
 • Float
 • Align
 • Inline-Block
 • Pseudo Class
 • Animation
 • Transition
 • Flexbox
 • Css Gride

آموزش Java Script

 • Syntax
 • Variable
 • Arithmetic
 • Data Type
 • Function
 • Object
 • Event
 • String Method
 • Array
 • Dates
 • Math
 • Random
 • If/else
 • Switch
 • Loop
 • ES5
 • ES6
 • ES7
 • ES8
 • Jason
 • Regexp
 • Js Browser
 • Ajax

آموزش Bootstrap

 • Grid Basic
 • Alert
 • Button
 • Form
 • Progress Bar
 • Pagination
 • Drop Down
 • Nav
 • Carousel
 • Modal
 • Tooltip
 • Popover
 • آموزش ساخت Bootstrap  شخصی

سرفصل های php:

سطح مقدماتی

 •  معرفی در این دوره از آموزش php PHP
 •  معرفی ابزارها و تکنولوژی های طراحی وب و جایگاه php
 •  آشنایی با PHP و نصب و راه اندازی local server
 • آموزش Apache در این دوره از آموزش php
 • معرفی فایل php.ini
 • معرفی PHP Storm IDE
 • PHP چگونه کار می کند؟
 •  آشنایی اولیه با نحوه ی کد نویسی به زبان PHP و تفاوت در ورژن های مختلف
 •  آموزش قوانین پایه و کلمات کلیدی و نحوه ی تشخیص آنها
 • آموزش کامنت گذاری
 •  آموزش تعریف متغیر و معرفی انواع data type در PHP
 • آموزش مقادیر boolean
 • آموزش اعداد صحیح
 •  آموزش اعداد اعشاری در پی اچ پی
 •  آموزش رشته ها در php
 • معرفی متدهای کار با رشته در php
 • آموزش آرایه ها در php
 • معرفی متدهای کار با آرایه در php
 •  آموزش متغیر و ثابت در php
 • متغیر های از پیش تعریف شده
 • تفاوت ` و `` در php
 •  آموزش کاربرد echo و print _r و var_dump در php
 • آموزش آرایه ها
 •  در این دوره از آموزش php آموزش کار با آرایه ها
 • آموزش مرتب سازی آرایه در این دوره از آموزش php
 • آموزش تبدیل آرایه به رشته در این دوره از آموزش php
 • آموزش تبدیل آرایه رشته به آرایه در این دوره از آموزش php
 •  آموزش آرایه های n بعدی در این دوره از آموزش php
 • آموزش حذف عناصر یک آرایه در این دوره از آموزش php
 • آموزش تعداد عناصر یک آرایه در این دوره از آموزش php
 •  آموزش ابزار پر کاربردarray_merge، array_push, list,array_diff,array_keys,array_filter
 • معرفی ابزار list , implode , explode در این دوره از آموزش php

آموزش عملگر ها - قسمت اول

 •  آموزش عملگرهای ریاضی در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر انتساب در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر های بیتی در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر های مقایسه ای در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر کنترل خطا در این دوره از آموزش php
 •  آموزش عملگر های افزایشی و کاهشی در این دوره از آموزش php

آموزش عملگر ها - قسمت دوم

 • آموزش عملگر های منطقی در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر های رشته در این دوره از آموزش php
 •  آموزش کار با ابزار ریاضی در این دوره از آموزش php

آموزش ساختار های کنترلی در این دوره از آموزش php - قسمت اول

 • آموزش ساختار در این دوره از آموزش php if
 • آموزش ساختار if else در این دوره از آموزش php
 •  روش دیگر استفاده از ساختار کنترلی if در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر شرطی ? در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر شرطی ?? در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر شرطی === در این دوره از آموزش php
 • آموزش عملگر مقایسه == در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار while در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار do-while در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار for در این دوره از آموزش php
 •  آموزش روشی دیگر برای استفاده از ساختار کنترلی for در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار foreach در این دوره از آموزش php
 •  آموزش روشی دیگر برای استفاده از ساختار کنترلی foreach در این دوره از آموزش php
 • آموزش استفاده از break در این دوره از آموزش php
 • آموزش استفاده از continue در این دوره از آموزش php
 • آموزش استفاده از isset در این دوره از آموزش php

آموزش ساختار های کنترلی در این دوره از آموزش php - قسمت دوم

 • آموزش ساختار switch در این دوره از آموزش php
 •  آموزش یک روش دیگر جهت استفاده از ساختار کنترلی switch در این دوره از آموزش php
 • آموزش ساختار goto در این دوره از آموزش php
 •  آموزش require و require_once در این دوره از آموزش php
 •  آموزش include و include_once در این دوره از آموزش php
 •  آموزش return در این دوره از آموزش php
 • آموزش تفاوت require و include در این دوره از آموزش php
 •  معرفی session و cookie و کاربرد آن ها
 •  حل یک تمرین عملی با session وcookie در این دوره از آموزش php

آموزش توابع

 • تابع php چیست؟
 • تعریف تابع در این دوره از آموزش php
 • آموزش فراخوانی تابع در این دوره از آموزش php
 •  آموزش آرگومان در این دوره از آموزش php
 •  آموزش مقدار بازگشتی در این دوره از آموزش php
 •  آموزش استفاده از تابع به صورت دینامیک در این دوره از آموزش php
 •  آموزش توابع داخلی در این دوره از آموزش php
 •  آموزش تعریف تابع به صورت بی نام در این دوره از آموزش php
 •  معرفی در این دوره از آموزش php exception و نحوه ی debugging

آموزش JQuery

 • Syntax
 • Event
 • Effect
 • Html
 • Ajax

آموزش Vue.js

 • معرفی و آشنایی با  Vue
 • انتخاب و آماده سازی ویرایشگر متن برای کار با Vue
 • نحوه کار با    Vue CLI
 • نصب و راه‌ اندازی  Vue
 • نحوه کار باِData و  Methods
 • معرفی و توضیح  Data Binding
 • نحوه کار با (رویدادها)Events
 • نحوه کار با  Keyboard Events
 • معرفی و توضیح  Two-Way Data Binding
 • نحوه کار با  Watch Properties
 • نحوه کار با  Computed Properties
 • اموزش نصب و کار با  vue devtools
 • معرفی و توضیح  Directives
 • نحوه کار با شرط ها
 • نحوه کار با حلقه
 • معرفی  Refs
 • معرفی ساختار فایل ها در Vue
 • کار با کامپوننت ها تو در تو
 • کار با css در کامپوننت ها
 • یک پروژه برای درک بهتر کامپوننت های تو در تو
 • معرفی و توضیح  Props
 • معرفی و استفاده از Route
 • ساخت middleware

لاراول

 1. بخش اول (مقدمه): 
  1. آشنایی با فریم ورک و تعریف آن
  2. آشنای با معماری ۳ لایه MVC
 2. بخش دوم (نصب و راه اندازی لاراول):
  1. نصب و راه اندازی ابزارهای مورد نیاز (نرم افزار ها)
  2. نصب و راه اندازی فریم ورک لاراول
  3. تنظیمات
  4. کار با تنظیمات و شخصی سازی
  5. تعریف مسیریابی و کار با روتینگ ها در لاراول
  6. ساخت View
  7. کار با فرم ها و سازنده HTML
  8. درخواست های ورودی
  9. پاسخ ها و نمایش اطلاعات
 3. بخش سوم (Validation):
  1. اعتبار سنجی
  2. ثبت وقایع
  3. مدیریت خطاها و استثنا ها
 4. بخش چهارم (Blade Templates):
  1. تعریف قالب ها و ساخت تم
  2. ارسال متغیر ها به صفحات
  3. ویو و کار با زیرمجوعه ها Blade
  4. کار با JSON در لاراول
 5. بخش پنجم (Authorization):
  1. تعریف و استفاده از Gate در لاراول
  2. تعریف و استفاده از Policies در لاراول
 6. بخش ششم (Route):
  1. تعریف روت ها
  2. ارسال پارامتر به روت
  3. نام گذاری روت ها
  4. گروه بندی روت ها
  5. CSRF Protection
  6. آموزش Route Model Binding
  7. تعریف متدهای PUT-PATCH -DELETE در لاراول
  8. نمایش ارور و صفحه 404 در لاراول (Throwing 404 Errors)
 7. بخش هفتم (کار با دیتابیس):
  1. سازنده کوئری
  2. migration
  3. صفحه بندی
 8. بخش هشتم (کار با کنترلر ها):
  1. تعریف کنترلر
  2. ریسورس کنترلر
  3. متغیرهای HTTP
  4. RestFul
  5. کار با روترینگ های نام گذاری شده
 9. بخش نهم (معرفی Helper ها):
  1. آموزش کار با Helper ها
  2. آموزش ساخت Helper جدید
 10. بخش دهم (تعریف مدل و کار با آنها):
  1. Eloquent orm
  2. درج – بروزرسانی – حذف
  3. تعریف روابط در مدل
  4. موارد مربوط به مدل
 11. بخش یازدهم (معرفی سرویس ها):
  1. آموزش استفاده از کش
  2. آموزش ارسال ایمیل
 12. بخش دوازدهم (تاریخ شمسی):
  1. استفاده از تاریخ شمسی
  2. تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس

آدرس:اصفهان خیابان کاوه بعد از میدان 25 آبان - مجتمع اداری ماهنوش - ورودی B - طبقه اول - واحد 17