دوره کوتاه مدت و کاربردی بازرگانی بین الملل در صنعت دارو

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۷:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸ ۲۰:۳۰
مکان: تهران
دوره کوتاه مدت و کاربردی بازرگانی بین الملل در صنعت دارو
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران خیابان بهشتی-خیابان پاکستان-انتهای کوچه-پلاک27-موسسه آموزش عالی بهار