دوره گرامر پایه (تجریش _ مرکز تجاری تندیس)

شروع:
یک‌شنبه ۲۴ مرداد ۹۵ ۲۰:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۸ مرداد ۹۵ ۲۲:۰۰
دوره گرامر پایه (تجریش _ مرکز تجاری تندیس)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

  • سؤال: آیا برای یادگیری فارسی با اصول پیچیده قواعد و گرامر آشنا شده اید؟

ما با بیش از 10 انگلیسی زبان به گفتگو و تحقیق پرداخته ایم تا بتوانیم برایتان در 3 جلسه 2 ساعته تمام گرامر کاربردی را خلاصه کنیم:

  1. جلسه اول : اسم ها و انواع آن (16 مرداد)
  2. جلسه دوم : صفتها و قیدها (18 مرداد)
  3. جلسه سوم : افعال و زمانها (20 مرداد)
  4. جلسه چهارم  (VIP) : تمرین (23 مرداد)
  5. جلسه پنجم  (VIP) : تمرین (25 مرداد)
  6. جلسه ششم (VIP) : تمرین (27 مرداد)

آدرس:تهران میدان تجریش، خیابان جعفری، مجتمع تجاری تندریس، طبقه سوم اداری (بال شرقی)، واحد 315