رویداد به پایان رسیده است!
دوره ی آموزش کلیپ سازی(مقدماتی -متوسط) در تاریخ دوشنبه ۱۷ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره ی آموزش کلیپ سازی(مقدماتی -متوسط)

شروع:‌
در ۲ سانس
دوره ی آموزش کلیپ سازی(مقدماتی -متوسط)
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

دوره ی آموزش کلیپ سازی(مقدماتی-متوسط)


این کارگاه در دو روز برگزار میشود( ساعت عملی)و به اموزش مقدماتی و متوسط نرم افزار Premiere میپردازد.
اوردن لپ تاب الزامی است.
در انتها ی دوره یک ارزیابی عملی از شرکت کننده گان گرفته میشود و به تمام شرکت کنندگان گواهینامه معتبر ارائه میشود

سخنرانان

محمد مهدی رحیمی
محمد مهدی رحیمی

برگزارکنندگان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد
دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد
باشگاه پزوهشگران جوان
باشگاه پزوهشگران جوان

آدرس: اصفهان اصفهان، خیابان شریعتی، مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آبا