رویداد به پایان رسیده است!
دوره ICDL کودکان در تاریخشنبه ۲۴ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره ICDL کودکان

شروع:
شنبه ۲۴ تیر ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان:
شنبه ۲۴ تیر ۹۶ ۱۶:۰۰
دوره ICDL کودکان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 آشنایی با سرفصل های دوره كودكان الكترونیک (e-kids)


  1-پایه های فناوری اطلاعات

    كامپیوتر در زندگی روزمره
    پایه های عمومی فناوری اطلاعات در زندگی روزمره
    سخت افزار- نرم افزار
    ابزارهای ورود و خروج داده ها
    اقدامات ایمنی و احتیاطی
    برنامه های كاربردی
    برنامه های آموزشی
    بازی های آموزشی

  2- استفاده از كامپیوتر

    روشن كردن كامپیوتر
    انجام ReStart
    استفاده از ماوس
    آشنایی با نشانه‌های icone  واقع بر Desktop
    انتخاب و تغییر مكان نشانه‌های واقع بر Desktop
    آشنایی با بخش‌های كودكان Windows
    ایجاد یک Folder
    پاک كردن File
    خاموش كردن كامپیوتر


   3- واژه پرداز

    وارد و خارج شدن از برنامه واژه پرداز
    ایجاد یک فایل (Document) جدید
    ذخیره كردن فایل
    تغییر نوع و اندازه فونت
    استفاده از كاركردهای مربوط به فرمان گذاری متن شامل UnderLined , Italic , Bold
    استفاده از كاركردهای Copy, برداشت و Cut و جاگذاری Paste
    پاک كردن متن
    چاپ فایل


   4- صفحات گسترده

     ورود به برنامه صفحات گسترده و خروج از آن
     ایجاد صفحه گسترده جدید
     ذخیره صفحه گسترده
     وارد كردن عدد و متن در یک خانه ، سطر و ستون جدول
     وارد كردن یک فرمول ساده
     انتخاب خانه ، سطر و ستون جدول
     فرمان گذاری محتوای یک خانه جدول
     استفاده از كاركردهای Copy ،برداشت Cut و جا گذاری Paste
     پاك كردن متن یک جدول
     چاپ یک صفحه گسترده


  5- نقاشی

     ورود به یک برنامه نقاشی و خروج از آن
     ایجاد یک نقاشی جدید
     ذخیره یک نقاشی
     بستن یک فایل نقاشی
     استفاده از خطوط و فرم ها برای ایجاد یک فایل جدید
     ایجاد خطوط و فرم‌های رنگی
     جا گذاری اشیاء در نقاشی
     چاپ نقاشی


  6- اینترنت

     آگاهی نسبت به مفهوم اینترنت
     آگاهی نسبت به مفهوم World Wide Web
     آگاهی به مفهوم Uniform Resource Location
     آشنایی با مرورگر وب و ماشین‌های جستجو
     ورود به یک مرورگر و خروج از آن
     فعال كردن یک لینک
     پیشروی و پیروی در صفحات وب
     استفاده از یک ماشین جستجوگر
     انتخاب مفاهیم جستجو
     ذخیره یک صفحه وب به عنوان Favorite
     چاپ یک صفحه وب

  7- ایمیل E-Mail

     آگاهی به مفهوم ایمیل
     ورود به برنامه ایمیل و خروج از آن
     باز كردن یک پیام ایمیل
     ایجاد یک پیام ایمیل
     وارد كردن نشانی ایمیل در خانه مربوط
     چسباندن (Attach) یک فایل به یک ایمیل
     فرستادن پیام، پاسخ به پیام، فرستادن یک پیام
این  سر فصلا برای 16 ساعته یعنی 8 جلسه

آدرس:تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی نبش کوچه رستم پلاک 2