دوره IS ویژه نمایندگان 10 بهمن
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۳۷۰
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها
۱۷
رویداد فعال

بیشتر از ۴۹۰ نفر (۸۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.