دومين كنگره ايران مدرن

شروع رویداد
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
دومين كنگره ايران مدرن
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران نياوران كاشانك سالن همايش هاى بين المللى رايزن