رویداد به پایان رسیده است!
دومين همايش بين المللي اتمسفر و ريزگرد در تاریخپنج‌شنبه ۹ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دومين همايش بين المللي اتمسفر و ريزگرد

شروع:
چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۹ خرداد ۹۸ ۱۸:۳۰
دومين همايش بين المللي اتمسفر و ريزگرد

آدرس:تهران خيابان ولي عصر - دانشگاه صنعتي اميركبير