دومين همايش بين المللي اتمسفر و ريزگرد

شروع:
چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۹ خرداد ۹۸ ۱۸:۳۰
دومين همايش بين المللي اتمسفر و ريزگرد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خيابان ولي عصر - دانشگاه صنعتي اميركبير