دومین سمینار فلوسایتومتری (بالینی و تحقیقاتی)

شروع:
پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۸ ۰۸:۱۵
پایان:
جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ ۱۶:۳۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / آموزش
دومین سمینار فلوسایتومتری (بالینی و تحقیقاتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، سالن شماره 3