دومین سمینار فلوسایتومتری (بالینی و تحقیقاتی)

شروع:
پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۸ ۱۳:۳۰
پایان:
جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ ۱۶:۳۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / آموزش
دومین سمینار فلوسایتومتری (بالینی و تحقیقاتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ساعت ۲۲:۰۰ تا روز دوشنبه ۳۱ تیر ساعت ۰۰:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:تهران تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، سالن شماره 3