رویداد به پایان رسیده است!
دومین نشست عصر شعر پروین اعتصامی در تاریخدوشنبه ۱۲ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دومین نشست عصر شعر پروین اعتصامی

شروع:
دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
دومین نشست عصر شعر پروین اعتصامی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران خیابان دکتر علی شریعتی، حسینیه ارشاد، کتابخانه حسینیه ارشاد